Kategoria: Region
Opublikowano: 2013-01-11 19:23:56 przez system

Hutniczy potentat z doktoratem

W piątek 11 stycznia w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu Akademii poświęcone nadaniu godności Doktora Honoris Causa Lakshmiemu N. Mittalowi.

Uchwała o nadaniu tytułu Doktora Honoris Causa hinduskiemu "władcy stali" podjęta została przez Senat AGH 31 października 2012 roku. Wniosek, zgłoszony przez Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, uzyskał pozytywne recenzje Senatów Politechniki Śląskiej i Politechniki Częstochowskiej.

W uzasadnieniu decyzji Senatu AGH czytamy, iż tytuł ten został przyznany w uznaniu za „wkład w strategiczny rozwój oraz konsolidację branży hutniczej w skali światowej, restrukturyzację i unowocześnienie przemysłu hutniczego w Polsce, wieloletnie wspieranie współpracy naukowej i promowanie Akademii Górniczo-Hutniczej oraz umożliwianie poszerzenia wiedzy praktycznej dla studentów i oferowanie atrakcyjnych miejsc pracy dla absolwentów".

Lakshmi N. Mittal jest dyrektorem generalnym oraz prezesem zarządu firmy ArcelorMittal - największego na świecie producenta stali i znaczącej firmy wydobywczej, zatrudniającej 260 000 osób w 60 krajach. ArcelorMittal Poland skupia ok. 70 proc. potencjału produkcyjnego segmentu hutniczego w Polsce i jest właścicielem pięciu hut oraz największej w Europie koksowni - ZK Zdzieszowice. Od momentu prywatyzacji Polskich Hut Stali w roku 2004 firma zainwestowała w modernizację swoich zakładów ponad 4,5 mld złotych. ArcelorMittal Poland wraz z innymi podmiotami należącymi do grupy ArcelorMittal oraz spółkami zależnymi, daje zatrudnienie łącznie dla ponad 15 000 osób.