Kategoria: Region
Opublikowano: 2015-09-02 15:35:30 przez system

Identyfikacja szczątków Żołnierza Wykletego

Instytut Pamięci Narodowej od 2014 roku poszukiwał grobowca Antoniego Trzepli, żołnierza WiN, skazanego przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Krakowie na karę śmierci. We wtorek, 1 września, na tarnowskim cmentarzu komunalnym w Krzyżu ekshumowano ciało i pobrano próbki do analizy.

„Krakus”, bo taki nosił pseudonim Antoni Trzepla, był na początku okupacji aresztowany przez Niemców, zbiegł z więzienia w Krakowie, przedostał się do Przybysławic, gdzie wstąpił do konspiracji ZWZ – AK. Był członkiem Rady WiN w Brzesku i kierownikiem placówki WiN w Przybysławicach. Został aresztowany przez UB 8 stycznia 1948 r. był więziony na ul. Montelupich w Krakowie. 20 marca 1948 r. wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Krakowie (na sesji wyjazdowej w Tarnowie) został skazany na śmierć i rozstrzelany w tarnowskim więzieniu.

We wtorek, 1 września, pracownicy Miejskiego Zarządu Cmentarzy pod nadzorem specjalistów z Zakładu Medycyny Sądowej we Wrocławiu, Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Krakowie i w obecności prokuratora rozpoczęli rozkopywanie grobu.

Niezbyt głęboko natrafiono na trumnę ze zwłokami, które zostały zidentyfikowane jako pochówek z 1976 r. W przeszłości tego typu groby ziemne, które były niezastrzeżone i zaniedbane wykorzystywano po latach, do ponownych pochówków.

Pod trumną z 1976 r. znaleziono kolejną, mocno zniszczoną, w której najprawdopodobniej znajdują się szczątki Antoniego Trzepli. Specjaliści pobrali materiał w celu identyfikacji. Badania identyfikacyjne mogą potrwać kilka miesięcy.

Poszukiwania grobu Antoniego Trzepli rozpoczęły się na wniosek Instytutu Pamięci Narodowej Oddziału w Krakowie w marcu 2014 r. Grób został zlokalizowany w kwietniu, dzięki przewertowaniu ksiąg znajdujących się w archiwach Miejskiego Zarządu Cmentarzy. 28 lutego tego roku samorządowcy gminy Tarnów wspólnie z samorządowcami z powiatu dąbrowskiego, powiatu brzeskiego, miasta Brzeska i gminy Radgoszcz, oznaczyli odnalezione miejsce pochówku brzozowym krzyżem. Odprawione zostało również nabożeństwo pogrzebowe. Grób został uznany za wojenny i objęty nadzorem Wojewody Małopolskiego.