Kategoria: Region
Opublikowano: 2023-07-07 21:10:04 przez eb

Jak poszły matury w Krakowie?

Wyniki osiągnięte na tegorocznych egzaminach są bardzo wysokie, a krakowscy uczniowie ponownie znajdują się wśród najlepszych zarówno w Małopolsce, jak i w skali całego kraju.

Egzaminy były prowadzane w dwóch formułach. Formuła 2023 dotyczy tegorocznych absolwentów 4-letniego liceum ogólnokształcącego, natomiast formuła 2015 dotyczy z kolei tych uczniów, którzy w tym roku ukończyli 4-letnie technikum, szkołę artystyczną oraz szkołę branżową drugiego stopnia.

Formuła 2023
W przypadku absolwentów liceum, egzamin z języka angielskiego zdał w tym roku niemal każdy maturzysta z Krakowa. Zdawalność wyniosła aż 99 proc., a średni wynik to 91 proc. Rezultat ten jest w naszym mieście z roku na rok coraz wyższy, co świadczy o bardzo wysokim poziomie nauczania tego języka w krakowskich szkołach.

W tym roku świetnie w Krakowie poszły uczniom także egzaminy z języka polskiego. Również w ich przypadku zdawalność osiągnęła 99 proc. Średni wynik wyniósł aż 70 proc. i jest zdecydowanie wyższy niż w roku ubiegłym. Wysokie wyniki osiągnęli uczniowie również na egzaminach z matematyki. W tym przypadku nie zdało egzaminu tylko 3 proc. uczniów liceów, a średni rezultat w Krakowie to 78 proc.

Formuła 2015
Równie dobre wyniki mieli także uczniowie techników, szkół artystycznych i szkół branżowych drugiego stopnia. Także w tym przypadku zdawalność egzaminu z języka polskiego była bardzo wysoka – aż 97 proc. przy średnim wyniku 63 proc. Tyle samo uczniów – 97 proc. zdawało egzaminy z języka angielskiego, przy jeszcze wyższym średnim wyniku – 79 proc.
85 proc. uczniów zdało egzamin z matematyki, co roku uznawanym za najtrudniejszy. Średni wynik to 59 proc. i jest nawet o kilkanaście procent wyższy niż średnie wyniki w innych miastach Małopolski.

źródło: Magiczny Kraków