Kategoria: Region
Opublikowano: 2015-02-18 18:44:19 przez system

Jakie atrakcje turystyczne powstaną nad Rabą?

Dokładną odpowiedź na to pytanie poznamy już w październiku. Zgodnie z zapisami zawartej we wtorek 17 lutego umowy projektanci do tego czasu mają wykonać dokumentację dla zadania pn. „Rekreacyjno-turystyczna Dolina Raby”.

Wszelkie opracowania przygotuje firma GreenLanding Andrzej Rapacz z siedzibą w Wałbrzychu. W imieniu czterech samorządów (gmin: Dobczyce, Gdów, Kłaj i Drwinia) umowę podpisał wójt Gdowa Zbigniew Wojas, jako gospodarz gminy będącej liderem projektu.
Umowa obejmuje:
- opracowanie kompleksowej koncepcji rozwoju infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w Dolinie Raby na terenie gmin partnerskich: gminy Dobczyce, Gdów, Kłaj i Drwinia,
- opracowanie dokumentacji technicznej: budowlanej i wykonawczej dla wybranej infrastruktury rekreacyjno- turystycznej,
- opracowanie analiz finansowo - ekonomicznych dla fazy inwestycyjnej i eksploatacyjnej.

Na bazie powstałych projektów w kolejnych latach realizowane będą inwestycje związane z zagospodarowania terenów wzdłuż rzeki Raby, w tym m.in. trasy pieszo – rowerowe wraz z podstawową infrastrukturą towarzyszącą.

Na gdowskim Zarabiu projektowane są m.in. łowiska oraz dom wędkarza. W planach jest również rozbudowa skate parku, modernizacja przyrodniczej enklawy „Eko-parku”, stworzenie strefy dla promocji produktów regionalnych i rękodzieła, budowa parkingów i podestu widokowego (w Zręczycach).

Kłaj z kolei planuje stworzenie m.in. kąpielisk, enklaw dla wielbicieli przyrody oraz zagospodarowanie pustostanów i części terenu na stacji PKP Kłaj. Mają powstać tam m.in. wypożyczalnia sprzętu rekreacyjnego i sportowego oraz parkingi (w systemie park&ride).

Na zagospodarowanie pod rekreację Doliny Raby potrzeba 50-60 mln zł. Przedsięwzięcie będzie dotowane z funduszy unijnych na lata 2014-2020. Projekt zakłada, że zaplanowana na trzy lata budowa centrum rekreacyjnego rozpocznie się w przyszłym roku.