Kategoria: Region
Opublikowano: 2009-10-07 06:51:24 przez system

Jaroszówka najlepsza w Małopolsce

Wniosek złożony przez Szkołę Podstawową w Jaroszówce (Gmina Gdów) w ramach rządowego programu ?Radosna Szkoła? został najlepiej oceniony spośród ponad 700 nadesłanych z województwa małopolskiego.

SP w Jaroszówce otrzymała od komisji oceniającej maksymalną ilość punktów (60) i najwyższą kwotę dofinansowania - 6 tysięcy złotych. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw utworzonych na terenie placówki.

Maksymalna kwota dofinansowania dla szkół, w których liczba uczniów w klasach I-III wynosi od 1-69 uczniów — 6 tys. złotych
Maksymalna kwota dofinansowania dla szkół, w których liczba uczniów w klasach I-III wynosi 70 uczniów i więcej — 12 tys. złotych.