Kategoria: Region
Opublikowano: 2013-02-07 00:28:25 przez system

Jest szansa na dotacje za zezłomowane auta

<html />

Gminy i powiaty z Małopolski mogą dostać po 4 tysiące złotych za każdy zezłomowany w ubiegłym roku samochód. Aby pieniądze trafiły do kasy gminy czy powiatu, muszą one złożyć specjalny wniosek. Pierwsze informacje na ten temat trzeba przesłać do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do środy, 20 lutego.

Program prowadzi Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który udziela wsparcia finansowego w zakresie zbierania przez gminy i powiaty pojazdów wycofanych z eksploatacji w ramach programu priorytetowego nr 3.4. „Dofinansowanie systemu recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji” Część 2).

Dofinansowanie zbierania takich pojazdów następuje proporcjonalnie do liczby pojazdów wycofanych z eksploatacji zebranych i przekazanych przez wnioskodawcę do stacji demontażu, wykazanych we wniosku o udzielenie dofinansowania.
Wysokość dofinansowania wynosi 4 000 zł na jeden pojazd przekazany do stacji demontażu w roku poprzedzającym złożenie wniosku o udzielenie dofinansowania.

Dofinansowanie przekazywane jest za zbieranie pojazdów zaliczanych do kategorii M1 lub N1, określonych w przepisach o ruchu drogowym, oraz motorowery trójkołowe zaliczone do kategorii L2e, określonych w przepisach o ruchu drogowym.
kategoria M1: pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu osób mające nie więcej niż osiem miejsc oprócz siedzenia kierowcy;
kategoria N1: pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków mające maksymalną masę nieprzekraczającą 3,5 tony; gdzie masa ta rozumiana jest jako największa określona właściwymi warunkami technicznymi masa pojazdu obciążonego osobami i ładunkiem, dopuszczonego do poruszania się po drodze .

Za zebrane porzucone pojazdy oraz przekazane do stacji demontażu pojazdów w roku 2012 należy wystąpić do NFOŚiGW z wnioskiem o dofinansowanie najpóźniej do dnia 31 lipca 2013 r.

Narodowy Fundusz pragnąc oszacować liczbę składanych w roku 2013 wniosków o dofinansowanie oraz liczbę pojazdów przekazanych stacjom demontażu, na podstawie której przekazuje dotacje, prosi o informację od powiatów i gmin zamierzających złożyć wniosek o dofinansowanie w 2013 roku, w następującej formie:

1. Zamierzam złożyć wniosek o dofinansowanie w 2013 roku za zebranie oraz przekazanie stacjom demontażu, pojazdów wycofanych z eksploatacji. - TAK
*2. Przewidywana liczba zebranych pojazdów oraz przekazanych do stacji demontażu pojazdów do końca 2012 roku ___________ szt *

Powy ższe dane nalde zy przesłać w terminie do 20 lutego na adres e-mail: m.stanczak@nfosigw.gov.pl

W nagłówku e-maila należy wpisać nazwę gminy/powiatu oraz liczbę pojazdów zebranych oraz przekazanych do stacji demontażu pojazdów do końca 2012 roku.