Kategoria: Region
Opublikowano: 2014-03-19 15:04:10 przez system

Jubileusz czas zacząć

Ten rok należy do Uniwersytetu Jagiellońskiego świętującego 650 - lecie istnienia. Już 20 marca jubileusz otworzy trzydniowy Kongres Kultury Akademickiej, organizowany pod hasłem „Idea Uniwersytetu - Reaktywacja". Wybitni naukowcy i eksperci będą dyskutować o kondycji, jakości i wyzwaniach polskiego szkolnictwa wyższego. Uroczysta inauguracja odbędzie się o godz. 9:00 w Collegium Maximum.

Przewodniczącym Rady Programowej Kongresu Kultury Akademickiej jest prof. dr hab. Piotr Sztompka, a udział w kongresie potwierdziło wielu wybitnych uczonych z polskich uczelni. W Radzie Programowej znaleźli się: prof. dr hab. Andrzej Zoll, prof. dr hab. Jan Woleński, prof. dr hab. Ryszard Nycz, prof. dr hab. Karol Musioł oraz prof. dr hab. Maria-Jolanta Flis.

Wśród prowadzących sesji i sympozja znaleźli się również: prof. dr hab. Edmund Wnuk-Lipiński, prof. dr hab. Jerzy Woźnicki, prof. dr hab. Jerzy Brzeziński, prof. dr hab. Andrzej Koźmiński, prof. dr hab. Ewa Rewers, prof. dr hab. Tomasz Goban-Klas, prof. dr hab. Tadeusz Pomianek, prof. dr hab. Karol Modzelewski oraz prof. dr hab. Aleksander Skotnicki.

W programie Kongresu Kultury Akademickiej zaplanowano wprowadzenie historyczne przygotowane przez profesora Bjoerna Wittrocka pt. "Modern University in Its Historical Context: Rethinking Three Transformations" (Nowy uniwersytet w perspektywie historycznej: rozważania o trzech transformacjach), 3 sesje plenarne oraz 12 sympozjów.

Szczegółowy program kongresu oraz materiały wstępne do debaty znajdują się na stronie: www.kongresakademicki.pl.

Główne uroczystości Jubileuszu odbędą w maju – to właśnie w tym miesiącu, bo 12 maja 1364 roku, Król Kazimierz Wielki wydał akt fundacyjny Uniwersytetu.

Wieczorem 8 maja w ogrodzie profesorskim (Collegium Witkowskiego przy ul. Gołębiej 13) zakopana zostanie kapsuła czasu. Będzie ją można otworzyć nie wcześniej niż za 50 lat. Znajdą się w niej m.in. przesłanie od społeczności akademickiej, medal jubileuszowy oraz egzemplarz czasopisma Alma Mater.

10 maja w Katedrze Wawelskiej złożone zostaną kwiaty na grobach założycieli UJ – Króla Kazimierza Wielkiego, Władysława Jagiełły oraz Królowej Jadwigi. Ulicami Krakowa do Auditorium Maximum przejdzie Orszak Akademicki. Odbędzie się też uroczyste posiedzenie Senatu UJ z udziałem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Wieczorem na Rynku Głównym zaplanowano wielkie widowisko muzyczne "Universa - Opera Otwarta" autorstwa Jana A.P. Kaczmarka, laureata Oscara w 2005 roku, za muzykę do filmu "Marzyciel". Współtwórcą libretta do widowiska jest Michał Rusinek.

W organizację jubileuszu będą mocno zaangażowani sami studenci. W maju zaplanowano posiedzenie Rady Studentów Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej Polskiej - najważniejszego organu stanowiącego reprezentację wszystkich polskich studentów, a także posiedzenie Zarządu Europejskiej Unii Studentów.

Przyznane zostaną też "Laudacje Studenckie 2014" dla osób i instytucji wykazujących szczególną troskę o dobro studentów. Nagrody wręczone zostaną w sześciu kategoriach:Przyjaciel studenta, Najlepiej oceniony dydaktyk,Nagroda Honorowa za całokształt,Za troskę o jakość kształcenia, Instytucja przyjazna studentom, pomocna dłoń.

Przy współpracy członków samorządu UJ, krakowskich artystów z ASP oraz plastyka miejskiego w kwietniu powstanie okolicznościowy mural – monumentalne malowidło na ścianach budynków miasta. Wielkoformatowe grafiki będą nawiązywać do Jubileuszu Uniwersytetu, łącząc w sobie cechy nowoczesnej mody z historią Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Informacje dotyczące wszystkich planowanych wydarzeń dostępne są na specjalnej, jubileuszowej stronie internetowej pod adresem: www.650.uj.edu.pl.