Kategoria: Region
Opublikowano: 2022-01-28 20:57:26 przez eb

Kaczmarski od A do Z: ogólnopolski konkurs

Jeszcze do poniedziałku, 7 lutego, trwa pierwszy etap XII edycji konkursu wiedzy o życiu i twórczości Jacka Kaczmarskiego, adresowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych z całej Polski i organizowanego przez Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana w Krakowie.

„Nic się nie kończy prostym tak lub nie” to konkurs wiedzy o Jacku Kaczmarskim, wybitnym pieśniarzu, poecie, prozaiku, autorze tekstów piosenek. Celem wydarzenia jest m.in. podtrzymywanie pamięci o Jacku Kaczmarskim i jego twórczości oraz zachęta do poznawania historii Polski.

Konkurs składa się z trzech etapów.

W pierwszym etapie uczestnicy piszą pracę na jeden z wybranych tematów:
„Ma (...) być wyborem przyjaźń do człowieka” – obecność oraz role zwierząt, postaci i stworów innych od człowieka w poezji Jacka Kaczmarskiego
„Widzę was nieraz, kiedy twarz ukryję w dłoniach” – motyw przemijania, zapominania i odchodzenia w liryce Jacka Kaczmarskiego
„Łyżka więcej – knebel przed snem” – symbole władzy totalitarnej w twórczości Jacka Kaczmarskiego
„Z oczu wymazać swoją hardą przeszłość” – Jacka Kaczmarskiego głos o konformizm.
Prace należy przesłać w wersji drukowanej oraz elektronicznej na adres organizatorów konkursu do poniedziałku, 7 lutego.

Istotną częścią drugiego etapu jest rozmowa o przesłanej pracy konkursowej, w trakcie której jurorzy oceniają wiedzę uczestnika, dojrzałość spojrzenia na temat i umiejętność obrony swojego zdania podczas dyskusji.

W trzecim etapie uczestnicy dokonują ustnej analizy i interpretacji jednego z wylosowanych utworów poetyckich Jacka Kaczmarskiego oraz biorą udział w quizie.

Dla laureatów przewidziane są nagrody pieniężne:
I nagroda – 1300 zł
II nagroda – 700 zł
III nagroda – 500 zł.
Patronem konkursu jest Fundacja im. Jacka Kaczmarskiego. Regulamin konkursu oraz szczegółowe wytyczne dotyczące uczestnictwa można znaleźć na stronie cmjordan.krakow.pl w zakładce „Konkursy i festiwale”.