Kategoria: Region
Opublikowano: 2013-09-18 16:19:47 przez system

Kłaj coraz bardziej multimedialny

13 września wójt Gminy Kłaj podpisał umowę z firma „Stimo”, która będzie realizować dla gminy projekt pn. Budowa sieci szerokopasmowej oraz dostawa zestawów komputerowych w ramach realizacji projektu „Budowa społeczeństwa obywatelskiego w Gminie Kłaj”.

Wartość umowy to 2 129 473 zł, która zostanie w stu procentach dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Wykonawca, zgodnie z umową, już w tym tygodniu rozpocznie prace. Do obowiązków firmy Stimo, w ramach umowy, będzie należeć: opracowanie pełnej dokumentacji projektowej, roboty budowlane w zakresie masztów antenowych, sieci szkieletowej i dystrybucyjnej oraz węzłów dostępowych, a także dostawa i instalacja sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla 70 gospodarstw domowych i 13 jednostek. Szkoły, biblioteki i Gminna Izba Regionalna zostaną wyposażone łącznie w 157 komputerów, w tym 31 laptopów.

Firma Stimo zobowiązała się do dostarczenia sprzętu komputerowego dla jednostek podległych do 1 miesiąca od podpisania umowy. Do mieszkańców komputery trafią do 3 miesięcy od podpisania umowy, czyli pod koniec tego roku.