Kategoria: Region
Opublikowano: 2013-03-15 14:20:43 przez system

Kłaj wybiera najładniejszą (i najwyższą) palmę

<html />

W Niedzielę Palmową 24 marca przy kościele w Kłaju odbędzie się II Kłajowski Konkurs Palm Wielkanocnych.

Palmy należy zgłaszać do konkursu od 11:00 do 11:25 w specjalnym punkcie usytuowanym przed wejściem głównym do kościoła. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi po mszy świętej (ok.12:30)

Konkurs skierowany jest do wszystkich parafian, można wziąć w nim udział indywidualnie lub całą rodziną.

Organizatorem konkursu jest 5 DH Leśni Ludzie, Próbnej Drużyny Wędrowniczej oraz Stowarzyszenie Rozwoju Kłaja (fundator nagród). Honorowym patronat imprezy objął wójt Kłaja Zbigniew Strączek i proboszcz Kościoła parafialnego w Kłaju ksiądz kanonik Kazimierz Budek.

W konkursie mogą brać udział jedynie palmy wykonane własnoręcznie i nie oparte na gotowych elementach (np. ozdobach zakupionych w sklepie).

Konkurs będzie odbywał się w dwóch kategoriach: na najładniejszą palmę tradycyjną oraz na najwyższą palmę. W konkurencji na najładniejszą i tradycyjną Palmę Wielkanocną brana pod uwagę będzie estetyka wykonania, nawiązanie do tradycji i zwyczajów kultury regionu oraz ogólne wrażenie.

W konkurencji na najwyższą palmę będzie brana po uwagę wysokość palmy (od początku uchwytu do czubka) oraz fakt, czy palma zachowuje pionową postawę (stoi prosto) i została wykonana estetycznie. Organizatorzy przewidują dwie nagrody specjalne: dla najmłodszego i dla najstarszego uczestnika konkursu.