Kategoria: Region
Opublikowano: 2021-10-26 21:18:14 przez eb

Kolumbarium - coraz częstsze miejsce pochówków

W związku ze zwiększającą się w ostatnich latach liczbą kremacji w obrębie krakowskich nekropolii prowadzone są niezbędne inwestycje, dzięki którym powstają nowe kolumbaria, służące do pochówków urnowych. W 2021 r. kilkusegmentowe obiekty stanęły na cmentarzu Prądnik Czerwony, a rok wcześniej do użytku oddano kolumbaria na cmentarzu Rakowickim.

W 2020 r. Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie zlecił budowę 10 segmentów kolumbariów na cmentarzu Prądnik Czerwony – Wschód. Roboty budowlane zakończyły się w lipcu br. We wrześniu Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wydał zgodę na użytkowanie obiektów.

Kolumbaria posiadają samodzielny betonowy fundament. Wykonano je z cegły klinkierowej i zwykłej, natomiast półki i tablice epitafijne – z czarnego granitu. Zadaszenie wykonano z blachy cynkowo-tytanowej. Przyjęcie tej technologii do budowy kolumbariów wynika z dotychczasowych negatywnych doświadczeń z wykorzystywaniem elementów prefabrykowanych do budowy kolumbariów.

Każdy z dwustronnych murów kolumbariów posiada 24 nisze urnowe – w sumie jest ich 240. Nisze mają półki na kwiaty i znicze. Wielkość niszy urnowej umożliwia złożenie czterech urn o typowych wymiarach. Obiekty są oświetlone lampami solarnymi.

Budowa kolumbariów na cmentarzu Rakowickim kosztowała 1 224 714,82 zł. W najbliższych latach, w zależności od stopnia wykorzystania tych obiektów, do 10 nowych segmentów dołączy kolejnych dziewięć, zgodnie z przygotowaną dokumentacją projektową.

Przypomnijmy, że w lutym 2021 r. do użytku oddano 19 segmentów kolumbariów (w sumie 348 nisz urnowych) na cmentarzu Rakowickim – usytuowane są one wzdłuż ogrodzenia północnego przy ul. Prandoty.

Ze względu na rosnące zainteresowanie kremacją Zarząd Cmentarzy Komunalnych w styczniu 2021 r. umożliwił budowę na cmentarzu Prądnik Czerwony grobów urnowych i niewielkich grobów ziemnych do pochowań urnowych. Wzrost popularności tej formy pochówku odnotowuje się od 1995 r. Wskaźnik pochówków urnowych wynosił wówczas 0,5 proc. ogólnej liczby pochowań, obecnie sięga już 48 proc. (dane od stycznia do sierpnia 2021 r.).