Kategoria: Region
Opublikowano: 2016-06-22 10:40:34 przez system

Komisja ECON Komitetu Regionu obradowała w Tarnowie

Komisja Polityki Gospodarczej (ECON) Europejskiego Komitetu Regionów, której członkiem jest starosta bocheński Ludwik Węgrzyn, po raz pierwszy obradowała w Polsce, a dokładniej w Małopolsce. Wizyta ta związana była z przyznanym Małopolsce tytułem Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości 2016.

- To niezwykła przyjemność otworzyć konferencję Komitetu Regionów. Bardzo chcę podziękować gospodarzom za danie nam możliwości, by spotkać się i omówić wyzwania przed nami stojące. Europejska gospodarka powoli odradza się po kryzysie, ale chcemy być konkurencyjni na rynku - tworzymy nowe pomysły, nowe trendy, startupy. Oczywiście są regiony w Europie, które są bardziej rozwinięte, ale Europa jako całość trochę pozostaje z tyłu, dlatego musimy wzmocnić swoją konkurencyjność. Chcemy by wszelkie ramy prawne były dostosowane do małych i średnich przedsiębiorstw - mówił Christian Buchmann, przewodniczący Komisji ECON, Regionalny Minister Ekonomii, Turystyki.

Członkowie Komisji wzięli udział w 9 Forum Inwestycyjnym w Tarnowie, które poświęcone było innowacjom, jako kluczowemu aspektowi regionalnej konkurencyjności i przedsiębiorczości oraz sposobom promocji innowacyjnych przedsiębiorstw, a także najbardziej innowacyjnym modelom wsparcia biznesu. Podczas Forum prezentowano również dobre praktyki funkcjonowania regionalnych ekosystemów przedsiębiorczości w Europie i najbardziej skutecznych metod zaangażowania odpowiednich stron w partnerstwo sprzyjające rozwojowi biznesu.

W czasie pobytu w Małopolsce członkowie odwiedzili m.in. Małopolski Park Technologii Informacyjnych, Jagiellońskie Centrum Innowacji oraz Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS. Pobyt członków ECON był również doskonałą okazją, by przedstawicielom miast i regionów z całej Europy zaprezentować małopolski potencjał dla rozwoju przedsiębiorczości i innowacji.

Komisja Polityki Gospodarczej (ECON) jest jednym z najważniejszych organów Parlamentu Europejskiego, mającym wpływ na regulacje sektora finansowego, rozwój gospodarki unijnej oraz funkcjonowanie systemu walutowego i finansowego w Europie. Obecnie tworzy ją 61 członków, a jej głównymi priorytetami są wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy. Stabilność, wspieranie inwestycji, reformy i spójność społeczna które muszą się nawzajem wzmacniać.