Kategoria: Region
Opublikowano: 2014-07-11 15:15:43 przez system

Komitet Konkursowy Kraków 2022 postawiony w stan likwidacji

W piątek 11 lipca Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Komitet Konkursowy Kraków 2022 podjęło jednomyślnie uchwałę w sprawie rozwiązania i postawienia w stan likwidacji Stowarzyszenia.

Przeprowadzenie procesu likwidacji powierzono, zgodnie z ustawą, likwidatorowi i zobowiązano go do dokonania wszelkich czynności bez zbędnej zwłoki.

Pozostały majątek Stowarzyszenia zostanie przekazany na cele publiczne realizowane przez poszczególnych członków Stowarzyszenia.