Kategoria: Region
Opublikowano: 2013-11-20 17:52:28 przez system

Konferencje o wyzwaniach w szkole i katechezie

O współczesnych wyzwaniach w katechezie młodzieży gimnazjalnej będzie mowa podczas tarnowskiego sympozjum. Odbędzie się ono 23 listopada w Wyższym Seminarium Duchowym w Tarnowie. Natomiast 25 listopada w Auli Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli ODN w Tarnowie przy ul. Nowy Świat 30 odbędzie się konferencja naukowa „Szkoła i jej etyczne wyzwania”.

W sobotę, 23 listopada o godz. 10.00 w WSD rozpocznie się sympozjum dla katechetów szkół gimnazjalnych. Wezmą w nim udział księża, siostry zakonne i katecheci świeccy. Prelegentami będą ks. dr hab. Marian Zając prof. KUL oraz ks. dr hab. Paweł Mąkosa z KUL. Będzie mowa m.in. o przygotowaniu do bierzmowania, duchowych manowcach gimnazjalisty oraz blaskach i cieniach cyfrowej szkoły.

„ Wspólną troską rodziców, parafii i katechetów powinno być dobre przygotowanie młodzieży do sakramentu bierzmowania, aby młodzi naprawdę odkryli czym jest dla nich wiara, jak ją przeżywać, pogłębiać i angażować się apostolsko” – mówi ks. dr Bogusław Połeć dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.

Natomiast 25 listopada o godzinie 10.00 w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli ODN w Tarnowie przy ul. Nowy Świat 30 odbędzie się konferencja naukowa dla nauczycieli, wychowawców i katechetów.

„Będziemy mówić o etycznych wyzwaniach współczesnej szkoły. Mamy świadomość, że szkoła niejako zagubiła ten wymiar swojego funkcjonowania a więc opierania się na wartościach. Chcemy podjąć też temat duchowego wymiaru życia nauczyciela ” – mówi ks. dr Jacek Siewiora, wizytator nauki religii.

O wychowaniu dziecka do wartości mówić będzie prof. Bożena Muchacka IPPiS UP Kraków. „Wartości w rzeczywistości szkolnej” to temat wykładu ks. prof. Adama Solaka IPPiS UP Kraków.
Prelekcję pt. „Dziedzictwo moralne a duchowa kreatywność nauczyciela” wygłosi ks. dr Jacek Siewiora WTST UPJPII Kraków, a o wychowaniu do wartości w szkole mówił będzie prof. dr hab. Tadeusz Panuś WT UPJPII Kraków.

Plan Konferencji 25 listopada:

  1. 00 – WPROWADZENIE;

10.15 – WYCHOWANIE DZIECKA DO WARTOŚCI, P. Prof. zw. dr hab. Bożena Muchacka IPPiS UP Kraków;

10.45 – WARTOŚCI W RZECZYWISTOŚCI SZKOLNEJ, Ks. prof. dr hab. Adam Solak IPPiS UP Kraków;

11.15 – PRZERWA KAWOWA;

11.30 – DZIEDZICTWO MORALNE A DUCHOWA KREATYWNOŚĆ NAUCZYCIELA, Ks. dr Jacek Siewiora WTST UPJPII KRAKÓW;

12.00 – O WYCHOWANIU DO WARTOŚCI W SZKOLE – CZYLI CO WARUNKUJE
SKUTECZNOŚĆ WYCHOWANIA – Ks. prof. dr hab. Tadeusz Panuś WT UPJPII Kraków;

12.30 – DYSKUSJA

UCZESTNICY KONFERENCJI OTRZYMAJĄ STOSOWNE ZAŚWIADCZENIE