Kategoria: Region
Opublikowano: 2015-04-07 19:58:32 przez system

Konkurs „Bohaterowie drugiego planu”

Kim byli ludzie, którzy pomagali walczącym o wolną Polskę?

Opisanie historii osób pomagających walczącym o wolną Polskę od 1944 do 1989 roku - to cel projektu filmowo-historycznego „Bohaterowie drugiego planu” skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych. Prace można nadsyłać do 23 maja do Muzeum Historii Polski.

To już trzecia edycja projektu, w którym organizatorzy z MHP zachęcają młodych ludzi, by w swoim otoczeniu odszukiwali bohaterów nieznanych szerzej, a ważnych dla tych lokalnych środowisk. By odnaleźli i opisali historie osób, które wspierały, pomagały tym wszystkim, którzy walczyli o wolną Polskę od 1944 do 1989 r., czyli pomagających np. Żołnierzom Wyklętym czy działaczom opozycji.

Chodzi o odnalezienie bohatera, który w jakiś sposób powinien być związany ze środowiskiem lokalnym uczestników konkursu, rozumianym dość szeroko. Organizatorom zależy, by w tej pracy opisano sytuację, w jakiej został postawiony bohater, jak pomagał, jakie były konsekwencje tych działań, co się później działo z nim i osobami, które wspierał.

W tym roku określono limit długości pracy na od 5 do 10 stron formatu A4. Może być do niej dołączony aneks źródłowy, bez ograniczeń długości. Prace w dwóch formach - tradycyjnej papierowej i elektronicznej można przesyłać do 23 maja pod adres: Muzeum Historii Polski, ul. Senatorska 35, 00-099 Warszawa. Jury pod koniec czerwca spośród prac otrzymanych w pierwszym etapie wybierze sześć najlepszych w dwóch kategoriach: szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Nagrodą dla laureatów konkursu są warsztaty filmowe w Szkole Filmowej w Łodzi (PWSFTviT) pod opieką Macieja Drygasa. Młodzi ludzie spróbują swoich sił w roli autora scenariusza i reżysera. Projekt zakończy uroczysty pokaz filmowy w warszawskim kinie Iluzjon w grudniu 2015 r. W trakcie gali finałowej jury przyzna główną nagrodę projektu.

Partner konkursu, Polska Press Grupa, przyzna nagrodę dodatkową, którą będą warsztaty dziennikarskie.

Prace można nadsyłać do 23 maja 2015 r. na adres Muzeum Historii Polski.

Jury, spośród przekazanych przez zespoły prac, w I etapie wybiera sześć prac w dwóch kategoriach: I kategoria – szkoły gimnazjalne, II kategoria – szkoły ponadgimnazjalne.

Wszelkie szczegóły na temat konkursu znajdują się na stronie www.edukacja.muzhp.pl.

Harmonogram:
1. I etap/ Nadsyłanie prac – 23 maja 2015 r. (decyduje data stempla pocztowego)
2. Ogłoszenie wyników I etapu projektu oraz laureata Nagrody Polska Press Grupy – 22 czerwca 2015 r.
3. II etap/Warsztaty filmowe oraz warsztaty dziennikarskie – lipiec-październik 2015 r.
4. Gala finałowa: prezentacja etiud – grudzień 2015 r.