Kategoria: Region
Opublikowano: 2016-11-21 19:21:33 przez system

Konkurs Floriany

Ruszył Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów Floriany.

Głównym celem konkursu jest inspirowanie, prezentowanie oraz premiowanie działań na rzecz szeroko pojętego bezpieczeństwa, edukacji w dziedzinie niesienia pomocy i eliminowania zagrożeń, podnoszenia jakości życia mieszkańców małych i większych miejscowości, integracji oraz rozwoju lokalnych środowisk, przeciwdziałania wykluczeniu.

OSP są siłą sprawczą, motorem lub partnerem niemal wszelkich tego rodzaju inicjatyw społecznych, często podejmowanych wspólnie z samorządami i lokalnymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami, pracodawcami i przedsiębiorcami.

W Konkursie Floriany nagradzane będą projekty i inicjatywy w 11 kategoriach:
. infrastruktura
. kultura, tradycja,
. bezpieczeństwo
. aktywizowanie seniorów i współpraca pokoleń,
. środowisko i ekologia,
. integracja społeczna,
. estetyka przestrzeni publicznej,
. innowacje oraz integracja cyfrowa - zwiększanie dostępności do Internetu,
. edukacja,
. sport, rekreacja i turystyka,
. współpraca zagraniczna,

Ustanowiona została również kategoria, w której uczestnicy będą mogli zgłaszać do nagrody najbardziej zaangażowanych społecznie pracodawców wspierających lokalne inicjatywy oraz środowiska. Wydarzeniu towarzyszyć będą warsztaty, szkolenia, panele dyskusyjne i konferencje.

Organizator: Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz miesięcznik "Strażak" zapraszają do udziału w Konkursie Floriany wszystkie OSP i MDP, które mają na swoim koncie ciekawe i pożyteczne inicjatywy realizowane w latach 2015/2016.

Szczegółowe informacje, Regulamin Konkursu oraz formularze zgłoszeniowe można znaleźć na stronie internetowej: www.floriany.pl