Kategoria: Region
Opublikowano: 2013-05-08 15:55:45 przez system

Konkurs na najlepszą jednostkę OSP w Małopolsce

Rusza tegoroczna edycja konkursu na „Najlepszą jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Województwa Małopolskiego”, nad którym patronat objął Marszałek Województwa Małopolskiego. Organizatorem konkursu jest Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Krakowie. Jego uczestnikami mogą być ochotnicze straże pożarne, działające na terenie Małopolski.

Do wygrania w konkursie jest ufundowana przez Województwo Małopolskie nagroda pieniężna w wysokości 50 tys. zł. Zwycięzca będzie mógł ją przeznaczyć na wyposażenie ochotniczej straży pożarnej w sprzęt pożarniczy, wyposażenie ochrony osobistej strażaka, samochody pożarnicze lub na poprawę stanu technicznego bazy OSP.

Zgłoszenia do konkursu mogą dokonywać jednostki samorządu terytorialnego, na obszarze których działa dana jednostka OSP. Każda gmina może zgłosić maksymalnie jedną jednostkę OSP, działającą na terenie danej gminy.

Wybór najlepszej jednostki OSP Województwa Małopolskiego odbywa się w trybie oceny zgłoszeń przez poszczególne Komisje Konkursowe, na podstawie kryteriów ocen zawartych w regulaminie konkursu. Konkurs ma charakter dwuetapowy.