Kategoria: Region
Opublikowano: 2013-07-15 15:30:26 przez system

Konkurs na najlepszego sołtysa 2012 roku

Małopolskie Stowarzyszenie Sołtysów ogłasza kolejną edycję konkursu pod patronatem marszałka województwa małopolskiego na „Najlepszego Sołtysa Województwa Małopolskiego AD 2012”. Zgłoszenia przyjmowane są do piątku 2 sierpnia.

W tym roku rozstrzygnięcie i wręczenie nagród będzie miało miejsce w sołectwie Zelków w gminie Zabierzów, skąd pochodzi ubiegłoroczny Laureat konkursu - Andrzej Krawczyk. Uroczyste ogłoszenie zdobywcy tytułu Sołtys Roku Województwa Małopolskiego AD 2012 odbędzie się w 17 sierpnia.

O zwycięstwie w konkursie decyduje ocena pracy sołtysa za rok 2012 według następujących kryteriów:
• inwestycje zrealizowane w sołectwie z inicjatywy sołtysa,
• współpraca z samorządem gminnym,
• współpraca z mieszkańcami,
• inicjatywy lokalne podjęte i realizowane przez sołtysa, w tym kultura i promocja.
Najlepszego sołtysa województwa wybiera komisja konkursowa składająca się z członków zarządu Małopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów, przedstawiciela Województwa Małopolskiego oraz laureata poprzedniej edycji konkursu.

Termin nadsyłania kandydatur do tytułu Najlepszego Sołtysa Województwa Małopolskiego AD 2012 upływa 2 sierpnia.

Pełna dokumentacja konkursowa oraz szczegółowe informacje o konkursie na stronie Małopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów.

Konkurs na najlepszego sołtysa jest organizowany każdego roku przez Małopolskie Stowarzyszenie Sołtysów wspólnie z Województwem Małopolskim. Fundatorem nagrody głównej w wysokości 50.000 zł jest województwo małopolskie. Nagroda ta przeznaczona jest na wsparcie inicjatyw lokalnych w zwycięskim sołectwie.

Konkurs ten jest jedną z form uznania pracy sołtysa na rzecz swojej lokalnej społeczności oraz okazją do rozpowszechnienia dobrych praktyk