Kategoria: Region
Opublikowano: 2013-07-23 15:39:51 przez system

Konkurs na utrwalenie piękna ludowych kapliczek

Klub Dobrze Nastawionych Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz ogłasza konkurs „Piękno ludowych kapliczek i ich historia”.

W naszym najbliższym otoczeniu jest przynajmniej kilka kapliczek. Z pewnością nie powstały przypadkowo. Mają one szczególne znaczenie i są ważne w życiu lokalnej społeczności. Organizatorzy konkurs chcą za jego przyczyną zachować ich historie od zapomnienia, utrwalić ich piękno i wyjątkowość.

Czy wiemy, w jakich okolicznościach powstała kapliczka w naszym najbliższym otoczeniu albo pamiętamy opowieści starszych mieszkańców? Warto zainteresować się historią, która może być inspiracją do dalszych poszukiwań. Warto o tym napisać, nagrać opowiadanie o powstaniu kapliczki.

Zdjęcia, obrazy lub rysunki oraz historię powstania kapliczki spisaną lub nagraną (wraz z podaniem autora opowiedzianej historii), należy przesyłać na adres: Klub Dobrze Nastawionych RDN Małopolska, ul. Bema 14, 33-100 Tarnów lub mailowo: klub@rdn.pl

Nagrody: wyróżnione prace będą ocenianie w trzech kategoriach: fotografia, malarstwo, rysunek, zostaną nagrodzone atrakcyjnymi nagrodami. Klub Dobrze Nastawionych zorganizuje wystawę nadesłanych prac.

Regulamin konkursu:
1. Konkurs pt: „Piękno ludowych kapliczek i ich historia” organizuje Klub Dobrze Nastawionych radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz
2. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba zamieszkała na terenie Diecezji Tarnowskiej.
3. Konkurs trwa od 1 lipca do 31 sierpnia 2013 r.
4. Zadanie polega na wykonanie fotografii, obrazu lub rysunku kapliczki.
5. Podanie patrona, który znajduje się w kapliczce.
6. Opisanie lub nagranie historii związanej z powstaniem kapliczki.
7. Pracy konkursowej autor może nadać indywidualny tytuł.
8. Do oceny konkursowej zostaną dopuszczone prace starannie wykonane i opisane zgodne z tematem konkursu.
9. Prace podpisane prosimy przesyłać na adres: Klub Dobrze Nastawionych 33-100 Tarnów ul. gen. J. Bema 14 lub adres e-mail: klub@rdn.pl z dopiskiem – Konkurs wakacyjny
10. Informacje o zwycięzcach zostaną ogłoszone na antenie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz oraz na stronie http://klubdobrzenastawionych.pl/
11. Nadesłane prace będą nagrodzone i zaprezentowane na wystawie 15 września br. zorganizowanej przez Klub Dobrze Nastawionych.
12. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu