Kategoria: Region
Opublikowano: 2009-01-27 11:31:49 przez system

Konkurs ofert - sport kwalifikowany

Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego.

Podobnie jak w roku ubiegłym, organizacje pozarządowe, jednostki organizacyjne oraz kluby sportowe niebędące jednostkami sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku, uczestniczące we współzawodnictwie sportowym, organizowanym lub prowadzonym w określonej dyscyplinie sportu przez polski związek sportowy lub podmioty działające z jego upoważnienia mogą przystąpić do konkursu na realizacje zadań publicznych z zakresu sportu. Tym razem wszystkie działania zostały podzielone na cztery zadania.
Zadanie 1: organizowanie działalności szkoleniowej oraz współzawodnictwa sportowego w dziedzinie gry w piłkę nożną
Zadanie 2: organizowanie działalności szkoleniowej oraz współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie sportowej - pływanie
Zadanie 3: organizowanie działalności szkoleniowej oraz współzawodnictwa sportowego w dziedzinie gry w koszykówkę
Zadanie 4: organizowanie działalności szkoleniowej oraz współzawodnictwa sportowego w dziedzinie technik samoobrony
Zadanie 5: organizowanie działalności szkoleniowej oraz współzawodnictwa sportowego w dziedzinie gry w szachy.

Wszystkie organizacje zainteresowane startem w konkursie muszą złożyć do 23 lutego 2009 roku prawidłowo wypełniony komplet dokumentów. Paczkę z plikami można pobrać klikając w ten odnośnik. Ogłoszony został również konkurs na realizację zadań publicznych. Więcej informacji na ten temat zamieścimy w kolejnym newsie.