Kategoria: Region
Opublikowano: 2021-05-17 23:00:43 przez Czas2012

Kotsis w Muzeum Narodowym do 11 lipca

Piątego marca w oddziale Muzeum Narodowego w Krakowie przy placu Szczepańskim otwarto wystawę malarstwa Aleksandra Kotsisa, jednego z najbardziej znaczących malarzy polskich XIX w. Niestety zaostrzenie przepisów sanitarnych i zamknięcie palcówek kulturalnych uniemożliwiło wielu miłośnikom sztuki zobaczenie zgromadzonych dzieł tego cenionego w historii polskiej sztuki malarza.

Od 4 maja muzea zostały otwarte i wystawę można już zwiedzać. Ekspozycja w kamienicy Szołajskich została przygotowana w 185. rocznicę narodzin artysty. Jak podaje Muzeum Narodowe: zaprezentowano na niej obrazy olejne, akwarele, rysunki i szkice ze zbiorów prywatnych oraz z kolekcji muzealnych, m.in. Muzeów Narodowych w Gdańsku, Kielcach, Krakowie, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu, Muzeum Śląskiego w Katowicach, Muzeum Sztuki w Łodzi oraz Lwowskiej Galerii Sztuki im. Borysa Woźnickiego.

Tematyczno-problemowy układ wystawy został zainspirowany myślą Jana Cybisa (1897–1972): „obraz Kotsisa nas intryguje, bo jest malowany z powodem plastycznym w czasie, kiedy najbardziej gubiono powód plastyczny, malując dla tematu”. Główną część ekspozycji uzupełniono o cztery aneksy. Zgłębienie tajników techniki i technologii malarza oferuje Kotsisa kod twórczy. Kolejny, Kotsis poszukiwany, umożliwi poznanie historii jego zaginionych dzieł. Wieś jako inspiracja prezentuje przykłady dzieł odzwierciedlających fascynację wsią i ludem, której uległo wielu rodzimych artystów działających w połowie XIX stulecia. Zamykający wystawę aneks Kotsis i socrealiści odnosi się do recepcji sztuki artysty w latach 40. i 50. XX wieku, ukazując ją przez pryzmat narzuconego odgórnie, upolitycznionego kierunku, jakim był socrealizm.

/media/user/images/upload/Maj/Maj 2021/IMG_20210516_154125.jpg

Wystawa potrwa do 11 lipca.

Aleksander Kotsis urodził się w podkrakowskim Ludwinowie i mieszkał w Podgórzu. To jeden z najbardziej cenionych malarzy polskich działających w połowie XIX wieku. Jego twórczość związana jest ze środowiskami artystycznymi Krakowa, Wiednia i Monachium. Sztuka Kotsisa reprezentuje kierunek XIX- wiecznego realizmu, a jej analogii można doszukiwać się w dziełach tzw. malarzy ludu, np. Jeana-François Milleta (1814–1875).

PW

Aleksander Kotsis