Kategoria: Region
Opublikowano: 2022-01-13 19:56:26 przez eb

Kraków coraz bezpieczniejszy

Podczas sesji Rada Miasta zadecydowała o przyjęciu Programu poprawy bezpieczeństwa dla Krakowa na lata 2022–2024 pn. „Bezpieczny Kraków”.

Podczas prac nad tym dokumentem dokonano przeglądu wszystkich obowiązujących w mieście programów, aby uniknąć powtórzeń i zidentyfikować nowe obszary wymagające interwencji. Program będzie uzupełnieniem istniejących praktyk i schematów działania miejskich instytucji publicznych.

Kraków od 2013 r. bada poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. Prowadzone na przestrzeni lat badania (dwukrotnie w ciągu roku) wskazują, że krakowianie czują się coraz bezpieczniej. Przykładowo, w 2013 r. wśród najważniejszych problemów miasta na pierwszym miejscu wymieniano „bezpieczeństwo” – tak uważało 30% badanych. W kolejnych latach wskaźnik ten sukcesywnie malał, by w badaniu z 2021 r. osiągnąć zaledwie 6%, sytuując „bezpieczeństwo” na 9 miejscu w skali problemów Krakowa.

Z pozytywnymi odczuciami mieszkańców wiąże się radykalny spadek przestępczości na przestrzeni lat. W 2002 r. odnotowano w Krakowie 46 276 przestępstw, przy wykrywalności 29,3%, podczas gdy rok 2021 zakończył się liczbą 17 639 przestępstw i wykrywalnością na poziomie 61,8%.

Strategicznym celem nowo utworzonego Programu jest utrzymanie wypracowanego przez lata poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego.

„Bezpieczny Kraków” jest elastycznym narzędziem i na bieżąco można dopasować go do aktualnych potrzeb. Pozwala skupić się na konkretnych dziedzinach życia społecznego wymagających zmian w obszarze bezpieczeństwa.

Jego struktura opiera się na czterech ważnych obszarach wymagających konkretnych działań:
Ratuj – zawierający projekty zwiększające umiejętności w zakresie udzielania pomocy w sytuacji zagrożenia
Dialog – nastawiony na promowanie poprawnej komunikacji międzyludzkiej
Bezpieczny ruch drogowy – związany z podnoszeniem kompetencji uczestników ruchu drogowego
Cyberbezpieczeństwo – dziedzina promująca bezpieczne zachowania w sieci
Wiele projektów realizowanych w poprzednich latach i cieszących się zainteresowaniem krakowian będzie kontynuowanych. Są to m.in. „Szczęśliwa 60-tka”, „Nie daj się zaskoczyć zimie”, „Bezpiecznie na dwóch kołach”, których celem jest doskonalenie techniki jazdy kierowców i motocyklistów oraz nauka prawidłowych reakcji w zetknięciu z niebezpiecznymi sytuacjami na drodze. Kraków – jako jedyne miasto w Polsce – oferuje te projekty bezpłatnie dla swoich mieszkańców.

Nadal prowadzona będzie również innowacyjna akcja skierowana do motocyklistów pn. „Pomarańczowa kropka” polegająca na bezpłatnej dystrybucji kart medycznych, które po wypełnieniu należy umieścić w poszyciu kasku motocyklowego. Dzięki temu służby ratownicze już na miejscu wypadku wyposażone są w niezbędne informacje pomagające ratować życie.

„Szkoła Młodych Mediatorów” to propozycja adresowana do młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych, promująca rolę mediatora rówieśniczego w społeczności szkolnej, czyli niestandardowy sposób rozwiązywania konfliktów wśród młodzieży z minimalnym udziałem nauczyciela czy dyrekcji szkoły.

Program w nowej odsłonie kontynuuje organizację warsztatów dla Liderów Bezpieczeństwa, dzięki którym środowisko szkolne zyskuje młodzież wyposażoną w wiedzę z zakresu procedur reagowania w sytuacjach niebezpiecznych.

To tylko niektóre z licznych projektów, które Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMK koordynujący Program zamierza zrealizować w przeciągu trzech lat.

Na zadania i projekty w ramach „Bezpiecznego Krakowa” przewidziano kwotę 4,5 miliona złotych.