Kategoria: Region
Opublikowano: 2021-09-01 20:19:57 przez eb

Kraków „czyszczony” z reklam

Nawet najpiękniejsze miasto można oszpecić, a jego zabytki wręcz zasłonić w prosty sposób: za pomocą reklam. Szyldy, banery, bilbordy, reklamy świetlne. Bez ładu, składu i… gustu. To wszystko przerabiał Kraków do chwili podjęcia uchwały krajobrazowej.

Uchwała krajobrazowa obowiązuje od 1 lipca 2020 r., co oznacza, że każda nowa reklama umieszczana po tej dacie ma być w pełni zgodna z zawartymi w uchwale zasadami. Natomiast reklamy istniejące w przestrzeni publicznej przed datą wejścia w życie tej uchwały, objęte zostały okresem dostosowawczym. Wynosi on 24 miesięcy, czyli do 30 czerwca 2022 r.

Uchwała dzieli miasto Kraków na trzy strefy, z czego trzecia z nich została podzielona na mniejsze obszary: Stare Miasto, Nowa Huta i Śródmieście. W uchwale wyróżniono też ciągi ulic wylotowych z miasta oraz tereny towarzyszące obiektom prowadzącym handel. Dla każdej z tych stref i obszarów określono odrębne zasady i standardy jakościowe – obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych.

Wciąż trwają kontrole i postępowania administracyjne w sprawie reklam. W ciągu roku ich ilość znacząco się zmniejszyła.

W trakcie kontroli w tym roku zinwentaryzowano ponad tysiąc nośników reklamowych i doprowadzono do usunięcia 222 reklam. 

Dla wszystkich kontrolowanych ulic ustalono przebieg pasa drogowego i zmierzono powierzchnie reklamowe nośników, znajdujących się w obrębie pasa drogowego lub na działkach.

Od wejścia w życie uchwały krajobrazowej Zarzad Dróg Miasta Krakowa nie wydaje nowych zezwoleń, w tym na umieszczanie reklam na słupach oświetlenia ulicznego, w związku z czym usunięto ponad 800 takich reklam  po wygaśnięciu terminu ważności zezwolenia.

Ponadto ZDMK w ponad 600 przypadkach nie zezwolił na umieszczenie reklamy ze względu na brak zgodności z zapisami uchwały krajobrazowej.
W przypadkach reklam znajdujących się poza pasami dróg sprawy prowadzi Wydział Architektury i Urbanistyki UMK.