Kategoria: Region
Opublikowano: 2023-05-10 18:42:01 przez eb

Kraków: Kompleksowe Badania Ruchu 2023

Władze Krakowa pragną opracować Plan Zrównoważonej Mobilności Metropolii Krakowskiej, tzw. SUMP .W tym celu pomiędzy 10 maja a 17 czerwca zostaną przeprowadzone ankiety wśród mieszkańców.

Ankieterzy, uzbrojeni w listy polecające od prezydenta miasta, zapytają mieszkańców m.in. o:

  • liczby osób w gospodarstwie domowym
  • liczby samochodów,
  • liczby rowerów..

Drugim, niezwykle ważnym elementem ankiety będzie tzw. dzienniczek podróży. Ankieterzy zapytają respondentów o podróże w dniu poprzedzającym wizytę. Pytani będziemy o

  • źródła i celu podróży,
  • czasu podróży,
  • wykorzystywanych środków transportu.

Krótkie ankiety będą również przeprowadzane wśród kierowców na parkingach.

Łącznie przebadanych zostanie 10 tys. gospodarstw domowych, z czego 6 tys. z terenu Krakowa oraz 4 tys. ze strefy podmiejskiej. 

Wypracowany model ruchu będzie stanowił podstawę do podejmowania decyzji dotyczących realizacji bieżących zadań oraz planowania rozwoju systemu transportowego krakowskiego obszaru metropolitalnego w celu poprawienia i ułatwienia przemieszczania się jego mieszkańców po całym obszarze. Ponadto, opracowanie SUMP będzie podstawą do ubiegania się o pozyskanie dofinansowania na projekty związane z systemem transportowym ze środków Unii Europejskiej w perspektywie 2021–2027 (m.in. na budowę i rozbudowę węzłów przesiadkowych, parkingów P&R, tras rowerowych, modernizację taboru).

info: krakow.pl
fot: Wikimedia Commons | Mach240390 | CC 4.0