Kategoria: Region
Opublikowano: 2016-09-21 11:23:31 przez system

Kraków: konferencja w Urzędzie Miasta

Forum Przyszłości Dzielnic zaprasza na kolejną konferencję, poświęconą przyszłości krakowskich dzielnic samorządowych. Tym razem przewodnimi tematami spotkania będą zagadnienia z zakresu kompetencji, finansowania i współpracy rad dzielnic z mieszkańcami. Przedstawione zostaną m.in. wyniki ankiety skierowanej do radnych dzielnicowych. Konferencja jest częścią cyklu realizowanego z okazji 25-lecia istnienia krakowskich dzielnic. Celem jest podsumowanie obecnego stanu lokalnego samorządu w Krakowie na poziomie dzielnic oraz wskazanie dróg jego dalszego rozwoju.

Konferencja odbędzie się 21 września 2016 r. (środa), o godz. 17.00, w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa (Urząd Miasta Krakowa, plac Wszystkich Świętych 3-4).

Lektura wypełnionych przez radnych ankiet daje solidną podstawę, aby wspólnie przedyskutować, jak zbliżyć całkowicie przeciwstawne poglądy, żeby poprawić tak jakość pracy Rad Dzielnic, jak i zwiększyć potrzebę ich istnienia.

Nawet wydawałoby się prosta kwestia, o ile zwiększyć wysokość środków finansowych oddanych do dyspozycji dzielnic, rozciągnęła się w ankietach od 20 do 5000 procent , przy kilku stwierdzeniach, że już dziś mamy ich wystarczającą ilość. Czy radni powinni mieć służbowe telefony komórkowe? Czy zlikwidować dyżury radnych, a może radnych do tej formy komunikacji przymusić zapisami w statucie? Co powinno się stać, aby Rady Dzielnic miały realny wpływ na wydawanie decyzji w sprawach warunków zabudowy, a może, skoro nie mają realnego wpływu, to należy zrezygnować z kompetencji opiniowania zamierzeń inwestycyjnych? Czy Budżet Obywatelski pomaga w obywatelskości?. Te kwestie były poruszone w wypełnionych ankietach.

Na te i wiele innych pytań sama ankieta nie udzieli nam jednoznacznej odpowiedzi, ale wierzymy, że konferencja, przybliży nas o kilka kroków do wypracowania pożądanych zmian w statutach oraz podniesienia jakości pracy Radnych dla dobra mieszkańców.

Ramowy plan konferencji:

1.Część plenarna: Przedstawienie wyników sondażu (ankieta kierowana do radnych dzielnic, dotycząca kompetencji dzielnic, środków finansowych będących w dyspozycji dzielnic oraz współpracy dzielnic z mieszkańcami).

2.Część panelowa:

– Kompetencje i środki finansowe

– Współpraca z mieszkańcami

3.Część plenarna:

Podsumowanie i rekomendacje

Zapraszają:

•Bogusław Kośmider Przewodniczący Rady Miasta Krakowa

•Forum Przyszłości Dzielnic

•Biuro Inicjatyw Społecznych, •Stowarzyszenie Pracownia Obywatelska,•Fundacja Stańczyka