Kategoria: Region
Opublikowano: 2014-05-26 15:38:55 przez system

Kraków ma nową sortownię odpadów

Po trwających ponad rok pracach budowlanych, 22 maja do użytku została oddana nowa sortownia odpadów. To najnowocześniejszy tego typu obiekt w Polsce.

Prace przy budowie nowej instalacji trwały od stycznia 2013 do końca kwietnia 2014 roku, w ramach projektu „Wdrożenie systemu segregacji odpadów z zastosowaniem separatorów - Rozbudowa sortowni odpadów komunalnych Barycz". – W Krakowie powstaje nowoczesna spalarnia śmieci, która będzie ostatnim i bardzo ważnym elementem krakowskiego systemu gospodarki odpadami. Jednak równie istotna dla nas jest nowa sortownia w Baryczy. Dzięki zastosowanym przy jej budowie technologiom – bezpiecznym dla ludzi i dla środowiska – jeszcze więcej odpadów będzie mogło zostać powtórnie wykorzystanych – mówił Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa, podczas oddania do użytku nowej instalacji.

Budynek sortowni został wykonany w konstrukcji stalowej o powierzchni około 4000 m2 i kubaturze około 64 000 m3. Znajduje się w nim w pełni zautomatyzowana, bezobsługowa instalacja do sortowania odpadów komunalnych o przepustowości 100 000 Mg zmieszanych odpadów komunalnych i 50 000 odpadów komunalnych selektywnie zbieranych. Przywożone do sortowni śmieci trafiają na przenośnik podający je do sita bębnowego, gdzie w procesie mechanicznego sortowania zostają wyodrębnione trzy frakcje, w zależności od wielkości odpadów. Linia technologiczna do sortowania to: obrotowe sito bębnowe, dwa sita kaskadowe, trzy separatory metali żelaznych, trzy separatory metali nieżelaznych, dwa separatory balistyczne, dziesięć separatorów optycznych, 125 przenośników transportujących odpady, prasa belująca, dwie kabiny sortownicze, w których odzyskiwane odpady surowcowe przed podaniem do sprasowania i zbelowania są doczyszczane ręcznie z ewentualnych zanieczyszczeń. Cały proces jest sterowany automatycznie przez komputer.

Instalacja pozwala na wyodrębnienie jak największej ilości odpadów nadających się do odzysku i recyklingu, a węzeł do produkcji paliwa alternatywnego umożliwia przetworzenie śmieci nienadających się do recyklingu w paliwo alternatywne wykorzystywane jako źródło energii w cementowniach.

Nowa sortownia wchodzi w skład Centrum Ekologicznego Barycz. Jest to kompleks pięciu wzajemnie ze sobą współpracujących obiektów (instalacji) związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. W ramach Centrum Ekologicznego Barycz działają: instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (MBP), sortownie, kompostownia , punkt selektywnego zbierania odpadów, a także instalacja do produkcji energii z biogazu. Na terenie Centrum Ekologicznego Barycz działa też ścieżka edukacyjna dla dzieci i młodzieży.