Kategoria: Region
Opublikowano: 2013-11-07 16:11:32 przez system

Kraków oficjalnie zgłoszony do Olimpiady w 2022

Starania Krakowa o organizację Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2022 roku nabierają rozpędu. W czwartek 7 listopada Polski Komitet Olimpijski zgłosił Kraków jako miasto zamierzające ubiegać się o prawo organizowania XXIV Zimowych Igrzysk Olimpijskich oraz XIII Zimowych Igrzysk Paraolimpijskich.

W piśmie, skierowanym do przewodniczącego Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego – dr. Thomasa Bacha, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzej Kraśnicki wyraził pełne poparcie dla powstałej w Krakowie inicjatywy. Wskazał przy tym na rolę królewskiego miasta w historii Polski, jej kulturze, nauce i sporcie, przypominając m.in. że to właśnie pod Wawelem w 1919 r. zawiązany został Polski Komitet Olimpijski.

Andrzej Kraśnicki podkreślił, że Kraków jest miastem ludzi młodych i dynamicznych, lubiących sport i znających się na nim. Zwrócił też uwagę na fakt, że baza sportowa jaką miasto obecnie dysponuje i jaką (we współpracy ze słowackimi partnerami po drugiej stronie Tatr) – zamierza do roku 2022 przygotować, gwarantuje sprawne zorganizowanie i przeprowadzenie zawodów olimpijskich i paraolimpijskich.

Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego zapewnił również, że tradycyjna polska gościnność i otwarcie na świat oraz odpowiednio przygotowane kadry (w tym wolontariusze) sprawią, iż wszyscy uczestnicy igrzysk Kraków'2022 czuć się tu będą znakomicie. To z kolei powinno sprzyjać znakomitym wynikom osiąganych przez nich na poszczególnych arenach sportowych.

- Cieszę się, że starania Krakowa weszły w kolejną fazę i że nabierają realnych kształtów. Jestem przekonany że w razie powierzenia Krakowowi roli miasta – gospodarza igrzyska pozostawią w nim i w regionie tatrzańskim niezwykle bogate i unikatowe dziedzictwo w zakresie sportu i kultury z jednoczesnym pełnym poszanowaniem zasad ochrony środowiska naturalnego – powiedział prezydent Krakowa Jacek Majchrowski. Takie stanowisko zawarł także w liście, który został dołączony do zgłoszenia przygotowanego przez Polski Komitet Olimpijski.

W liście do Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Prezydent Jacek Majchrowski wymienia także najważniejsze atuty aplikującego miasta, informuje również o pełnym poparciu idei zorganizowania igrzysk w roku 2022 udzielonym przez rządy Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej. Do listu Prezydenta Jacka Majchrowskiego dołączono treść uchwały Rady Miasta Krakowa, która zdecydowała o podjęciu starań o zdobycie prawa ubiegania się o przyznanie miastu roli gospodarza XXIV Zimowych Igrzysk Olimpijskich oraz XIII Zimowych Igrzysk Paraolimpijskich.

W związku z przygotowaniem wniosku aplikacyjnego w Krakowie 24 października br. zostało zarejestrowane stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego pod nazwą Komitet Konkursowy Kraków 2022. Jego członkami założycielami są: Gmina Miejska Kraków, Województwo Małopolskie i Miasto Zakopane. Przewodniczącą Zarządu Stowarzyszenia została Jagna Marczułajtis-Walczak.

Zgłoszenie Krakowa, dokonane przez PKOl, oznacza, że dochowany został wyznaczony przez MKOl na 14 listopada br. graniczny termin nadsyłania do Lozanny zgłoszeń miast – pretendentów. Kolejnym krokiem będzie podpisanie do 1 grudnia br. (przez Miasto i PKOl) dokumentu potwierdzającego znajomość wszystkich procedur aplikacyjnych oraz wpłacenie (w tym samym terminie) opłaty „startowej" w wysokości 150 tys. USD.

W dniach 4-6 grudnia br. w Lozannie odbędzie się, organizowane przez MKOl, seminarium informacyjne dla wszystkich miast, które przed 14 listopada br. oficjalnie zgłoszą chęć ubiegania się o organizację XXIV Zimowych Igrzysk Olimpijskich oraz XIII Zimowych Igrzysk Paraolimpijskich.

Na 2014 r. zaplanowano m.in.: program „obserwacyjny" w czasie igrzysk Soczi, złożenie formularza aplikacji i szeregu listów gwarancyjnych oraz ich analizowanie przez MKOl i współpracujących z nim ekspertów. W połowie 2014 r. Komitet Wykonawczy wskaże finalistów – miasta, które będą odtąd określane już nie jako „zgłaszające się" lecz – „kandydujące".

W następnym etapie – do stycznia 2015 r. - niezbędne będzie przygotowanie kolejnych dokumentów związanych z organizacją imprezy, a do kandydujących miast przyjadą z wizytą członkowie Komisji Oceniającej MKOl. Po ich raporcie, przedstawionym w maju/czerwcu członkom MKOl, ci ostatni 31 lipca 2015 r. (na 127. sesji Komitetu w Kuala Lumpur) wskażą w tajnym głosowaniu miasto-gospodarza XXIV Zimowych Igrzysk Olimpijskich oraz XIII Zimowych Igrzysk Paraolimpijskich.