Kategoria: Region
Opublikowano: 2019-05-09 20:17:04 przez system

Kraków: Polacy i Węgrzy wyremontują cmentarze z I WŚ

Wojewoda małopolski Piotr Ćwik oraz dowódca Instytutu i Muzeum Historii Wojen płk dr Vilmos Kovács podpisali dziś porozumienie, na mocy którego zadeklarowali wspólne wyremontowanie trzech cmentarzy wojennych z okresu I wojny światowej:

• cmentarza nr 131 w Stróżach, który będzie remontowany przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie z budżetu Wojewody (szacunkowy koszt wyniesie 183 000 zł),
• cmentarzy nr 184 w Brzozowej i nr 296 w Paleśnicy, które remontować będzie na swój koszt strona węgierska (szacunkowy koszt to 257 000 zł).

Podpisane dziś porozumienie z Instytutem i Muzeum Historii Węgier jest już piątym tego typu dokumentem. W ramach uzgodnień z 2014 i 2015 r. wykonano wspólnie w dwóch etapach remont cmentarza nr 368 w Limanowej, na Wzgórzu Jabłoniec. Strona węgierska pokryła wówczas 50% kosztów remontu, co stanowiło 238 465 zł.

Trzecie porozumienie zostało podpisane w listopadzie 2016 r. i dotyczyło wspólnego remontu trzech cmentarzy wojennych: nr 118 w Staszkówce, nr 121 w Biesnej i nr 136 w Zborowicach. Wartość dofinansowania ze środków Ministerstwa Obrony Węgier wyniosła wówczas 479 320 zł.

We wrześniu 2018 r. podpisaliśmy zaś list intencyjny o współpracy w zakresie opieki nad miejscami pamięci oraz współpracy przy upowszechnianiu wspólnej historii.

Przedstawiciele delegacji Ministerstwa Obrony Węgier zapowiedzieli również tygodniowy pobyt grupy żołnierzy węgierskich w Tuchowie. Na miejscowym cmentarzu wojennym nr 164 zostaną przez nich wykonane prace remontowe. Nadzorował je będzie konserwator dzieł sztuki z ramienia Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Będzie to już drugie tego rodzaju przedsięwzięcie.

W tym roku węgierscy wojskowi otrzymają wsparcie „Terytorialsów” z naszego regionu, czyli żołnierzy 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. W roboczym spotkaniu, na którym omówiono szczegóły współpracy w tym zakresie, uczestniczył dowódca tej jednostki – płk Krzysztof Goncerz.