Kategoria: Region
Opublikowano: 2020-12-13 12:03:03 przez DML

Kraków pomoże przedszkolom pominiętym przez rząd

Nauczyciele krakowskich szkół, którzy zgłosili się po refundację sprzętu do nauki zdalnej, wkrótce dostaną środki z rządowego programu w kwocie do 500 zł. Ta szansa ominęła jednak przedszkola, bo rząd nie włączył ich do swojego programu. Ponieważ nauczyciele przedszkoli także muszą być gotowi na ewentualność pracy zdalnej, ich potrzeby w tym zakresie miasto sfinansuje z własnych środków.

Do miejskiej kasy wpłynęły już pieniądze z budżetu centralnego przeznaczone na jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania przydatnych do prowadzenia zajęć zdalnych. Kwota 6,3 mln zł zostanie rozdzielona między nauczycieli, którzy złożyli wniosek o refundację w ramach rządowego programu „500 zł na sprzęt dla nauczycieli”. Środki trafią na ich konto najpóźniej do końca roku.

O takie wsparcie nie mogli się starać nauczyciele przedszkoli, ponieważ tych placówek nie uwzględniono w programie. Choć zajęcia z maluchami odbywają się co do zasady stacjonarnie, to w razie konieczności całkowitego lub częściowego zawieszenia pracy przedszkola nauczyciele realizują zajęcia z dziećmi z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Dlatego prezydent Krakowa podjął decyzję o zwiększeniu planów finansowych przedszkoli samorządowych (i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych), tak aby mogły one zakupić sprzęt potrzebny pracownikom do pracy z dziećmi w sposób zdalny. Miasto przeznaczy na to zadanie pulę około 800 tys. zł.

Te dodatkowe środki dyrektorzy samorządowych przedszkoli będą mogli wykorzystać na zakup tabletów lub komputerów, a następnie wypożyczyć je nauczycielom prowadzącym zajęcia z dziećmi w formule on-line. Taką decyzję rekomendował też Zespół Doradczy Dyrektorów Przedszkoli działający przy prezydencie Krakowa.

Warto przypomnieć, że miasto Kraków już w pierwszych tygodniach pandemii zaangażowało się w działania zapobiegające cyfrowemu wykluczeniu uczniów i nauczycieli. Wiosną lokalny samorząd wsparł realizację akcji zorganizowanej przez krakowskich przedsiębiorców #DajżeKompa. Z sukcesem aplikowano również o środki na zakup tabletów i laptopów w ramach programów „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła plus”, a także „Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej”. Żaden z tych programów nie obejmował jednak swoim zakresem przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.

Info: UM Kraków