Kategoria: Region
Opublikowano: 2021-01-26 20:27:36 przez eb

Kraków: pyłu PM10 mniej o 45,42%

Badanie zlecone przez Krakowski Alarm Smogowy wykonali naukowcy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Jego wyniki są jednoznaczne: uchwała antysmogowa i wprowadzony od 1 września 2019 r. zakaz stosowania paliw stałych przynosi efekty.

Z badań wynika, że w okresie pomiędzy sezonami grzewczymi od 2012/13 do 2019/20 stężenie pyłu PM10 w Krakowie obniżyło się o 45,42 proc. W tym samym okresie stężenie pyłu PM10 w województwie obniżyło się o 28,73 proc.

Z kolei dane, dotyczące stężeń pyłu PM2,5 pokazują, że w okresie pomiędzy sezonami grzewczymi od 2012/13 do 2019/20 obniżyło się ono o 43,76 proc. W tym samym okresie stężenie pyłu PM2,5 w województwie obniżyło się o 32,15 proc.

Pozytywne dane przedstawia również fragment raportu, dotyczący benzo(a)pirenu. W okresie pomiędzy sezonami grzewczymi od 2012/13 do 2019/20 stężenie tej substancji w Krakowie obniżyło się o 57,43 proc. W okresie pomiędzy sezonami grzewczymi od 2014/15 do 2019/20 obniżyło się ono w Krakowie o 42,82 proc., a w tym samym okresie w województwie wzrosło o 14,41 proc.

Na podstawie prognozy dla roku 2020 można stwierdzić, że pomiędzy pełnymi latami kalendarzowymi 2014 i 2020 stężenie benzo(a)pirenu w Krakowie obniżyło się o 54,37 proc., a w województwie wzrosło o 5,53 proc.

Naukową analizę danych z lat 2012-2020 wykonali prof. dr hab. inż. Piotr Kleczkowski, specjalista ds. ochrony środowiska i powietrza oraz mgr inż. Katarzyna Kotarba, absolwentka inżynierii biomedycznej na AGH, doktorantka na tej uczelni.