Kategoria: Region
Opublikowano: 2023-07-11 08:56:15 przez eb

Kraków: śnięte ryby w rzece Wildze

Około 3000 śniętych ryb znaleziono w ostatnich dniach w rzece Wildze. Zaczęło się 6 lipca od kilku przypadków w pobliżu stacji benzynowej Shella przy ulicy Zakopiańskiej.

Zauważyli to mieszkańcy i – mocno zaniepokojeni – zwrócili się o pomoc do Urzędu Miasta.
Pracownicy Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska przystąpili do badania sprawy.

W terenie wykonano pomiar podstawowych parametrów wody w cieku. Łącznie do analiz laboratoryjnych pobrano 3 próbki wód płynących z rzeki Wilgi: pierwszą ze skrzyżowania przy ul. Zakopiańskiej i ul. Łagiewnickiej, drugą – przed kanałem burzowym, około 100 m powyżej punktu pierwszego (w górę rzeki), oraz trzecią – powyżej ul. Łagiewnickiej i skrzyżowania z linią tramwajową.

Służby WIOŚ prowadziły również obserwacje dorzecza Wilgi przy użyciu drona. Skontrolowano także rejon wylotu oczyszczonych ścieków z gminnej oczyszczalnia ścieków komunalnych w Lusinie. Kontrola nie budziła zastrzeżeń, przy czym, dla pewności, Centralne Laboratorium Badawcze Głównego Inspektora Ochrony Środowiska pobrało próbki oczyszczonych ścieków oraz wody w Wildze poniżej i powyżej wylotu.

Sprawca zanieczyszczenia wody w Wildze na razie nie został ustalony. WIOŚ wystąpi do PGW Wody Polskie w Krakowie oraz do jednostki miejskiej Klimat-Energia-Gospodarka Wodna o przedstawienie w trybie pilnym informacji na temat użytkowników i pozwoleń wodnoprawnych na wyloty, a także na temat kanalizacji opadowej na rzeki Wilgi w celu ich sprawdzenia.