Kategoria: Region
Opublikowano: 2022-02-17 20:28:58 przez eb

Kraków zrezygnował z opłaty targowej

Od 1 marca na terenie Krakowa nie będzie pobierana opłata targowa. Z inicjatywą jej zniesienia wystąpił prezydent miasta, a pomysł poparli radni. Za rezygnacją z opłaty targowej przemawiają m.in. duże koszty jej poboru i spadające od lat wpływy z tego tytułu. To także gest w kierunku kupców, których działalność ma często charakter rodzinny i lokalny.

Obecnie decyzja o pobieraniu opłaty targowej leży w rękach samorządu – w tym sensie opłata ma charakter fakultatywny. Rada gminy ma kompetencje do wprowadzenia opłaty targowej i może z niej także – w każdym czasie – zrezygnować. Jeżeli opłata targowa funkcjonuje na danym terenie, to do jej wnoszenia zobowiązane są osoby sprzedające towary „pod gołym niebem” – na targowiskach (np. placach, giełdach), a także poza nimi, na chodnikach czy parkingach, jak również na okolicznościowych targach czy jarmarkach.

Na terenie Krakowa opłata targowa została wprowadzona uchwałą rady miasta z 18 listopada 2015 r. Trzy lata później radni podjęli uchwałę znoszącą opłatę na trzech targowiskach.

W 2021 r. z powodu obostrzeń pandemicznych i zamrożenia handlu rząd zawiesił pobór opłaty targowej w całym kraju, a gminy otrzymały rekompensatę utraconych z tego tytułu dochodów.

W Krakowie środki uzyskiwane z opłaty targowej stanowiły średnio 0,04% planowanych rocznych dochodów miasta ogółem. Z roku na rok wpływy te malały, m.in. w związku z przenoszeniem sprzedaży do budynków i lokali – opłata targowa nie jest pobierana od sprzedaży odbywającej się w budynkach, halach, boksach handlowych czy innych obiektach budowlanych znajdujących się na targowisku, za które jest płacony podatek od nieruchomości.

Coraz mniejsze dochody z opłaty targowej w zestawieniu ze stosunkowo dużym kosztem jej egzekwowania, a także trudności ze znalezieniem chętnych do pełnienia funkcji inkasenta, spowodowane m.in. roczną przerwą w poborze opłaty – to wszystko spowodowało, że miasto zdecydowało się całkowicie zrezygnować z tej daniny. Dodatkową okolicznością jest obowiązująca od tego roku ustawa dotycząca ułatwień w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników, która wprowadza dla tej grupy handlujących różne udogodnienia, a wśród nich zwolnienie z opłaty targowej.

Biorąc pod uwagę te uwarunkowania, podczas sesji 16 lutego Rada Miasta Krakowa jednogłośnie podjęła uchwałę o całkowitym zniesieniu opłaty targowej na terenie miasta. A to oznacza, że od 1 marca opłata targowa nie będzie już pobierana.