Kategoria: Region
Opublikowano: 2015-08-06 15:54:59 przez system

Krakowianin Prezydentem Polski

6 sierpnia dr Andrzej Duda objął urząd Prezydenta RP po złożeniu wobec Zgromadzenia Narodowego przysięgi.

"Obejmując z woli Narodu urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji, będę strzegł niezłomnie godności Narodu, niepodległości i bezpieczeństwa Państwa, a dobro Ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem. Tak mi dopomóż Bóg".

„To dla Krakowa szczególna okoliczność, że najwyższy urząd w Polsce sprawował będzie krakowianin” – napisał w liście gratulacyjnym Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa, życząc nowo wybranemu Prezydentowi Rzeczypospolitej podejmowania trafnych decyzji i działań, które korzystnie wpłyną na rozwój naszego kraju, regionu i Krakowa.

Andrzej Duda jest absolwentem Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Krakowie, ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – z tą uczelnią jest związany zawodowo i naukowo od 1997 r. Andrzej Duda był też krakowskim radnym w latach 2010–2011.