Kategoria: Region
Opublikowano: 2014-04-30 19:44:47 przez system

Krakowscy kombatanci piszą do prezydent Warszawy

29 kwietnia 2014 Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie wystosowało list do Hanny Gronkiwicz - Waltz, domagający się wyburzenia reliktów okupacji radzieckiej w naszym kraju, czyli wszystkich pomników „ku czci” żołnierzy sowieckich w Warszawie.

Kraków, 29.04.2014

Prezydent Warszawy
Hanna Gronkiewicz-Waltz
pl. Bankowy 3/5, pok. 129
00-950 Warszawa

Dotyczy: usunięcia reliktów komunistycznych, a szczególnie pomników zbrodniczej Armii Czerwonej .

Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie zwraca się do Pani z apelem o natychmiastowe usunięcie wszystkich reliktów komunistycznych pozostałych po okupacji sowieckiej i 45-letnich rządach zdrajców i agentury moskiewskiej. W szczególności oczekujemy usunięcia pomników wdzięczności i braterstwa Armii Czerwonej, a także zmiany nazw około 40-stu ulic, których patronami są komuniści. Nie istnieje żadna umowa między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Federacji Rosyjskiej, która by tego zabraniała. Umowa z 22.02.1994 r. na którą powołują się zwolennicy Moskwy, co łatwo sprawdzić, nie dotyczy reliktów komunistycznych.

My, Kombatanci i Weterani walk o Niepodległość Polski jesteśmy zdumieni, że Pani będąc już blisko 8 lat prezydentem Warszawy nie tylko, że nie usunęła tych pomników, ale odnawia je kosztem milionów zł. zabranych Warszawiakom. Pomniki Armii Czerwonej zostały siłą narzucone Polakom i dlatego są nielegalne, i na wolnej polskiej ziemi będą zawsze nielegalne. Konstytucja RP w art. 13 jak i art. 256 Kodeksu Karnego zakazują propagowania komunizmu, a pomniki ku czci sił zbrojnych totalitarnego Związku Sowieckiego są taką właśnie formą propagowania zbrodniczej i ludobójczej ideologii. Każda osoba, która chroni taki pomnik, podlega karze pozbawienia wolności do lat dwóch. Jest to oficjalna wykładnia prawa dokonana przez Instytut Pamięci Narodowej.

Podobne w swojej treści orzeczenie w sprawie o znieważenie pomnika okupanta wydała sędzia Sądu Rejonowego w Warszawie Pani Ewa Grabowska mówiąc, że „ Obiekty „Wdzięczności Armii Radzieckiej” oraz „Braterstwa Broni” nie spełniają definicji pomnika (…) Te wymuszone pomniki, (…) są jedynie symbolem komunizmu, zakłamanej historii z dziejów Polski oraz namacalnym symbolem sowieckiej okupacji. Powinny też zostać rozebrane”. Fakt, że Pani będąc profesorem nauk prawnych tego nie rozumie, tym gorszą wystawia ocenę Pani decyzjom. Jesteśmy zdumieni i świadomie używamy tego słowa ponownie, że będąc córką powstańca warszawskiego, Pani broni pomników Armii Czerwonej, tej która współpracowała z Niemcami w tłumieniu Powstania Warszawskiego poprzez mordowanie żołnierzy Armii Krajowej idących na pomoc walczącej stolicy, a także stała bezczynnie przez 5 miesięcy na drugim brzegu Wisły przyglądając się jak mordowano Warszawiaków, palono i burzono miasto.

Jest to haniebne, że Warszawa, która doświadczyła najbardziej tragicznego losu z rąk Armii Czerwonej i z rąk komunistów, z wszystkich miast w Polsce, ma teraz najwięcej pomników okupanta i najwięcej reliktów komunistycznych. Za tą hańbę Pani jest osobiście odpowiedzialna.
W Porozumieniu są i dawni żołnierze AK i NSZ, i Żołnierze Niezłomni, i weterani i więźniowie polityczni z lat III Konspiracji. Wielokrotnie zastanawialiśmy nad Pani decyzjami, które przypominały nam rządy namiestników Moskwy z lat PRL, a na to nie można się godzić. Istnienie pomników wdzięczności dla okupanta, które są pilnowane dzień i noc przez policję, a prokuratura prowadzi śledztwa o ich znieważenie jest obelgą dla wolnego narodu, niszczy naszą tożsamość i patriotyzm. Bez tych wartości naród nie może istnieć.
Wzywamy Panią Prezydent w imię tych wartości najważniejszych w życiu narodu do bezzwłocznego usunięcia wszystkich reliktów komunistycznych. Pani decyzja i odpowiedź w tej sprawie wyjaśni wątpliwości, czy służy Pani Polsce, czy reprezentuje interesy Rosji.

Sekretarz Porozumienia Przewodniczący Porozumienia

Edward Wilhelm Jankowski Jan Piotr Jarosz

Wykaz reliktów komunistycznych w Warszawie:

Pomniki komunistyczne:
1. Pomnik „Czterech Śpiących” przy Placu Wileńskim (Praga Północ)
2. Tablica „Partyzantom bojownikom o Polskę Ludową” na pomniku przy ul. Smolnej
3. Pomnik Braterstwa Broni z Armią Czerwoną (Park Skaryszewski)
4. Pomnik gen. Berlinga, przy ul. Łazienkowskiej

Ulice wymagające zmiany patronów:
1. Śródmieście – Armii Ludowej, Edward Fondamiński, Józef Lewartowski
2. Wesoła – Hanka Sawicka, Zygmunt Berling, Nowotko Marceli
3. Mokotów – Julian Brun, Oskar Lange, Wincenty Rzymowski, Zygmunt Modzelewski, Helena Kozłowska, Piotr Gruszczyński
4. Targówek – Mieczysław Ferst, Gustaw Reicher, Jadwiga i Witold Kokoszkowie
5. Bemowo – Świerczewski, Jan Kędzierski, Michał Sobczak, Wacław Szadkowski
6. Wola – Jan Szałek, Jan Paszyn, Jan Szymczak
7. Bielany – Teodor Duracz, Antoni Parol, Jozef Balcerzak, Kazimierz Grodecki, Lucjan Rudnicki
8. Wawer – Bolesław Gidziński, Walter generał
9. Ursynów – Związku Walki Młodych, Henryk Światkowski, Henryk Raabe, Józef Feliks Ciszewski
10. Białołęka – Anastazy Kowalczyk
11. Praga Północ – Dąbrowszczaków
12. Praga Południe – Józef Szymański, Sylwester Bartosik, Franciszek Ilski
13. Rembertów – Antoni Kacpura