Kategoria: Region
Opublikowano: 2016-06-17 14:26:23 przez system

Krakowscy policyjni wywiadowcy

Często obywatele jak i będący wśród nich przestępcy myślą, że w pobliżu nie ma policjantów…. Bo nie widać oznakowanych patroli czy umundurowanych funkcjonariuszy. Zwykle okazuje się, że to tylko mylące przeświadczenie a na miejscu szybko pojawiają się policjanci – wywiadowcy.

Celem podniesienia skuteczności krakowskiej Policji, ale także wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu społecznemu, w 2011 roku został utworzony Referat Wywiadowczo-Patrolowy działający w strukturach Sztabu Policji Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.

Głównym zadaniem referatu wywiadowczego jest zwalczanie i zatrzymywanie sprawców najbardziej uciążliwych społecznie przestępstw oraz wykroczeń, do których dochodzi na terenie Krakowa. Jest to grupa policjantów znanych jako "wywiadowcy", którzy zostali wytypowani do tej komórki spośród doświadczonych policjantów, wcześniej pełniących służbę w jednostkach interwencyjnych i operacyjnych. Dzięki tej różnorodności są świetnymi fachowcami w wielu dziedzinach, przez co również trudno zaskoczyć ich w codziennej pracy na krakowskich ulicach. Partnerzy wzajemnie uzupełniają się.

Wywiadowcy w swojej codziennej służbie – dzięki również temu, że są właściwie niezauważalni - ujawniają szereg przestępstw i wykroczeń szczególnie dokuczliwych społecznie, ale także związanych z handlem narkotykami, kradzieżami sprzętu elektronicznego i RTV. Wywiadowcy zatrzymują również zwykle na gorącym uczynku osoby, które dokonują rozbojów, kradzieży, włamań, oszustw. Ujawniają tzw. "skimerów", a także osoby działające przeciwko życiu i zdrowiu ludzkiemu. Podobnie jak policjanci komórek patrolowych zatrzymują również osoby poszukiwane oraz nietrzeźwych kierujących z tą różnicą, że sprawcy niemal do momentu zatrzymania często nie zdają sobie sprawy, że zostali „przyłapani” na gorącym uczynku.

Służba wywiadowców cechuje się wysoką efektywnością i skutecznością, której miernikiem jest spadek zaistniałych przestępstw i zdarzeń kryminalnych w rejonie działania patroli nieumundurowanych, dzięki czemu są jednymi z najlepszych w Polsce. Wywiadowcy uczestniczą również w zabezpieczeniach imprez masowych jako pogotowie interwencyjne, działając wyjątkowo w mundurze, uczestniczą w ochronie wszelkich uroczystości oraz wizyt osób chronionych z Polski i zagranicy. Atutem Wywiadu jest wyjątkowa mobilność, szybkie, zdecydowane działanie i przemieszczanie się oraz realizacja wszystkich zadań - niezależnie od ciężaru gatunkowego. Policjanci z Wywiadu działają w tzw. "pierwszej linii", a pracują przede wszystkim w porze wieczorowo-nocnej - są wysyłani do niemal wszystkich zdarzeń w Krakowie. Swoimi działaniami wspomagają krakowskie Komisariaty Policji oraz inne wydziały Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.

Funkcjonariusze tej komórki doskonale poznali „ciemną stronę Krakowa” - są wyszkoleni tak, aby w każdym rejonie służby skutecznie przeciwdziałać przestępstwom oraz wykroczeniom, w szczególności tym najbardziej dokuczliwym. Dzięki ich pracy na terenie Krakowa coraz rzadziej dochodzi również do tzw. "ustawek" z udziałem chuliganów okołostadionowych. "Wywiad" w każdym rejonie Krakowa doskonale rozpoznaje kluczowych chuliganów zwaśnionych, krakowskich drużyn, co jest jednym z najważniejszych atutów działających w Referacie Policjantów. Można śmiało powiedzieć, że wywiadowcy w Krakowskiej Komendy Miejskiej są jedną z najważniejszych sił krakowskiej Policji.