Kategoria: Region
Opublikowano: 2016-10-27 12:23:41 przez system

Krypty tarnowskiej katedry - modlitwa za zmarłych

31 października zostanie otwarta krypta biskupów tarnowskich w bazylice katedralnej w Tarnowie. Będzie można ją odwiedzać przez cały listopad. W krypcie spoczywają: bp Józef Wojtarowicz, bp Franciszek Lisowski, bp Jan Stepa i abp Jerzy Ablewicz. W katedralnej krypcie znajduje się także grób ks. Andrzeja Tarły, prepozyta kolegiaty katedralnej zmarłego w 1642 r.

- Nie wiemy ile osób spoczywa w podziemiach katedry. Są tam krypty, w których przez wieki chowano mieszkańców miasta. W bazylice jest siedem krypt, ale tylko jedną z nich można zwiedzać. To krypta biskupów tarnowskich otwierana każdego roku z okazji Uroczystości Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego. Odwiedzają ją mieszkańcy miasta, ale także uczniowie, dla których może to być pouczająca lekcja historii Tarnowa - mówi ks. Adam Nita, proboszcz parafii katedralnej.

W katedrze są także imponujących rozmiarów pomniki nagrobne rodziny Tarnowskich i Ostrogskich - właścicieli Tarnowa. Proboszcz parafii katedralnej przyznaje, że pojawiają się pytania o to, czy te krypty będą kiedyś udostępnione do zwiedzania. Jak dodaje ks. Nita, na razie nie jest to możliwe.

- Można się zastanowić, czy w przyszłości nie otworzyć ich dla zwiedzających, ale jest to związane z opracowaniem planu renowacji krypt. Prace byłyby zapewne bardzo kosztowne. Nie wiem też, czy jest możliwe połączenie tych dwóch krypt - Tarnowskich i Ostrogskich. Potrzebne byłoby rozeznanie ze strony fachowców. Musieliby oni też ocenić, czy takie prace są możliwe ze względu na bezpieczeństwo zabytkowej świątyni - dodaje ks. Nita.

3 listopada o godz. 18.00 w bazylice katedralnej w Tarnowie zostanie odprawiona
Msza św. za wszystkich zmarłych biskupów tarnowskich. Natomiast 4 listopada, również o godz. 18.00, będzie odprawiona Msza św. za zmarłych kanoników Kapituły Katedralnej. Ponadto 5 listopada, kapłani i wierni zgromadzeni na Eucharystii o godz. 18.00, będą się modlić za zmarłych proboszczów bazyliki katedralnej oraz kapłanów pracujących w parafii katedralnej.

Przez cały listopad o godz. 17.30, a w niedzielę o 18.00, będzie odmawiany w katedrze różaniec za zmarłych połączony z wypominkami.

W dni oktawy uroczystości Wszystkich Świętych, od 1 do 8 listopada, można zyskać odpusty zupełne, które można ofiarować jedynie za dusze w czyśćcu cierpiące. Aby w ten sposób pomóc duszom czyśćcowym, przede wszystkim trzeba chcieć taki odpust zyskać i wykluczyć jakiekolwiek przywiązanie do grzechu, nawet powszedniego (czyli obiecać sobie silne dążenie do świętości poprzez walkę z grzechami).

Odpusty, jakie można zyskać w najbliższych dniach, są następujące:

  1. jeden odpust w Dzień Zaduszny (czyli od południa 1 listopada aż do północy 2 listopada) za pobożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy i odmówienie tam modlitwy Ojcze nasz i Wierzę. Trzeba spełnić także zwyczajne warunki zyskania odpustu;

  2. codziennie od 1 do 8 listopada za pobożne nawiedzenie cmentarza i odmówienie tam jakiejkolwiek modlitwy za zmarłych (modlitwa ta może być także myślna). Trzeba również wypełnić zwyczajne warunki zyskania odpustu.

Trzy zwyczajne warunki zyskania odpustu to:
1. Spowiedź sakramentalna;
2. Komunia św.;
3. Modlitwa w intencjach Ojca Świętego (np. Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo lub inna modlitwa).

Te trzy warunki mogą być wypełnione na wiele dni przed 1 listopada lub po 8 listopada, choć, jeżeli nie ma przeszkód, to wypada, aby Komunia św. i modlitwa w intencjach Ojca Świętego były odprawione w dzień nawiedzenia cmentarza lub kościoła (kaplicy).

Codziennie można zatem zyskać tylko jeden odpust zupełny (jedna Komunia św. plus modlitwa w intencjach Ojca Świętego i wykonanie czynu odpustowego).