Kategoria: Region
Opublikowano: 2015-04-08 16:03:25 przez system

Kurs dla kierownika placówek wypoczynku

Zarząd Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Tarnowskiej organizuje kurs dla kierownika placówek wypoczynku. Odbędzie się w dniach 14-15 kwietnia (wtorek-środa) w sali katechetycznej przy Bazylice Katedralnej w Tarnowie.

Szkolenie jest adresowane do katechetów, nauczycieli i innych osób, posiadających 3- letni staż pracy w placówkach dydaktycznych i opiekuńczych. np. trenerów i instruktorów sportowych oraz instruktorów harcerskich od stopnia podharcmistrza.

Czas szkolenia wynosi 10 godzin wg programu MEN.

Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu instruktażowego zgodnie z rozporządzeniem MEN oraz materiały szkoleniowe i poradnik dla kierownika.

Zaświadczenie upoważnia do kierowania placówką wypoczynku w kraju i za granicą.

Koszt kursu wynosi 70 zł.

Zapisy w Biurze KSM DT:
Plac Katedralny 1/1
33-100 Tarnów
Tel: (14) 621-32-18
Email: biuro.ksm.dt@gmail.com