Kategoria: Region
Opublikowano: 2010-01-08 03:55:04 przez system

Kwaśniak: Brzesku potrzebne jest muzeum

Radny Adam Kwaśniak jest zdania, że jeszcze w tym roku w Brzesku powinno powstać muzeum. Jego siedziba znajdowałaby się w budynku przy ulicy Puszkina, tam, gdzie obecnie mieści się Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna.

Obiekt jest w dobrym staniem, nie wymagałby dużych nakładów finansowych, a samo muzeum mogłoby funkcjonować, w dużej mierze, dzięki życzliwości sponsorów.

  • Zajmuję się tym tematem już od wielu lat i uważam, że placówka taka powinna powstać. Jako jedno z nielicznych miast nie mamy muzeum. Jest coraz mniej pamiątek, które powinniśmy ocalić — zostały one zniszczone, wyrzucone lub przekazane do innych placówek w Krakowie czy Bochni. Muzeum mogłoby poprawić atrakcyjność turystyczną naszego miasta a także wzbogacić ofertę edukacyjną — może to być miejsce, gdzie odbywałyby się lekcje muzealne, wykłady dla mieszkańców — mówi Adam Kwaśniak.

Co prawda w tegorocznym budżecie pieniędzy na utworzenie muzeum nie zaplanowano, jednak już, zdaniem radnego Adama Kwaśniaka należy podjąć działania organizacyjne, które doprowadziłyby do utworzenia placówki.

  • Jeszcze w tym roku należy powołać koordynatora, który zajmie się gromadzeniem ekspozycji i innymi sprawami organizacyjnymi — mówi radny.

Adam Kwaśniak twierdzi, że 625 rocznica utworzenia miasta jest doskonałą okazją do tego, aby w mieście powstało Muzeum Ziemi Brzeskiej.