Kategoria: Region
Opublikowano: 2009-11-16 12:06:54 przez system

Lądowiska w Wieliczce nie będzie. Na razie

W postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą ?Budowa lądowiska dla helikopterów w Wieliczce?, starosta wielicki wydał decyzję negatywną, uznając że przedłożona przez inwestora dokumentacja narusza wymogi w zakresie ochrony środowiska.

Załączony przez inwestora do wniosku raport o oddziaływaniu na środowisko budowy lądowiska dla helikopterów nie zawierał najistotniejszej dla tego przedsięwzięcia - analizy oddziaływania akustycznego przedsięwzięcia, która została dopiero dołączona na żądanie starostwa. Jednak nie wykazano w niej, iż planowane przedsięwzięcie nie będzie powodować przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach podlegających ochronie.