Kategoria: Region
Opublikowano: 2012-12-11 21:24:06 przez system

Laksmi Mittal otrzyma tytuł Honoris Causa AGH

<html />

W piątek 11 stycznia 2013 r. w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie odbędzie się uroczyste posiedzenie Senatu Akademii poświęcone nadaniu godności Doktora Honoris Causa Panu Lakshmiemu Mittalowi.

Uchwała o nadaniu tytułu Doktora Honoris Causa Panu Lakshmiemu Mittalowi podjęta została przez Senat AGH w dniu 31 października 2012 roku. Wniosek, zgłoszony przez Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, uzyskał pozytywne recenzje Senatów Politechniki Śląskiej i Politechniki Częstochowskiej. Promotorem postępowania w sprawie nadania DHC jest prof. Mirosław Karbowniczek.

W uzasadnieniu decyzji Senatu AGH czytamy, iż tytuł ten został przyznany w uznaniu za „wkład w strategiczny rozwój oraz konsolidację branży hutniczej w skali światowej, restrukturyzację i unowocześnienie przemysłu hutniczego w Polsce, wieloletnie wspieranie współpracy naukowej i promowanie Akademii Górniczo-Hutniczej oraz umożliwianie poszerzenia wiedzy praktycznej dla studentów i oferowanie atrakcyjnych miejsc pracy dla absolwentów”.

Lakshmi Mittal urodził się 15 czerwca 1950 roku w mieście Sadulpur w Radżastanie w Indiach. Jest dyrektorem generalnym oraz
prezesem Zarządu firmy ArcelorMittal – największego na świecie producenta stali i znaczącej firmy wydobywczej, zatrudniającej 260 000 osób w 60 krajach. ArcelorMittal Poland skupia ok. 70 proc. potencjału produkcyjnego segmentu hutniczego w Polsce i jest właścicielem pięciu hut oraz największej w Europie koksowni – ZK Zdzieszowice.

Od momentu prywatyzacji Polskich Hut Stali w roku 2004 firma zainwestowała w modernizację swoich zakładów ponad 4,5 mld złotych. ArcelorMittal Poland wraz z innymi podmiotami należącymi do grupy ArcelorMittal, takimi jak ArcelorMittal Warszawa, ArcelorMittal Distribution Solutions Poland i ArcelorMittal Construction oraz spółkami zależnymi, daje zatrudnienie łącznie ponad 15 000 osób.