Kategoria: Region
Opublikowano: 2018-05-10 01:03:28 przez system

"Las Małopolskiej Solidarności"

W piątek 4 maja odbyła się uroczystość inaugurująca solidarnościowe obchody 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości. Z inicjatywy Koordynator Oddziału Nr 4 ZRM NSZZ „Solidarność” zasadzono „ 100. Dębów Niepodległości” w Brzesku Słotwina. Uroczystość została zorganizowana przez Agnieszkę Morawiec we współpracy z Leśniczym Stanisławem Rosą oraz przy wsparciu Nadleśniczego Nadleśnictwa Brzesko pana Zdzisława Kamińskiego.


Dzięki tej akcji powstanie na wieki pamiątka „Las Małopolskiej Solidarności” - żywy pomnik będący wspólnym darem za odzyskaną wolność. Działacze Organizacji Związkowej wraz z sympatykami „Solidarności” oraz przedstawicielami władz samorządowych, duszpasterskich i Sejmu RP zasadzili na polanie obok Kościoła pw. Matki Boskiej Częstochowskiej dęby, symbol siły wiary, cnoty przezwyciężania przeciwności losu, łączony z dostojeństwem i trwałością.

Uroczystość rozpoczęła się mszą św. koncelebrowaną przez duszpasterzy parafii bocheńskich (Kapelana Ludzi Pracy – ks. Prałata Kazimierza Kapcię Proboszcza Parafii pw. św. Jana Nepomucena, Ks. Prałata Jana Nowakowskiego – Proboszcza Parafii pw. św. Pawła Apostoła, Ks. Prałata Ryszarda Podstołowicza - Proboszcza Parafii pw. św. Mikołaja) i brzeskich (Ks. Prałata Józefa Drabika - Proboszcza Parafii pw. św. JakubaKs. Prałata Wojciecha Wernera - Proboszcza Parafii pw.
Miłosierdzia Bożego , Ks. Kazimierza Grycha - Proboszcza Parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej, Ks. Prałata Zygmunta Bochenka).

Następnie zaproszeni goście w asyście Leśników zasadzili drzewa. Na pamiątkowej tablicy zostaną umieszczone nazwiska wszystkich osób, które miały swój udział w powstaniu Lasku m.in. Wojciech GrzeszekPrzewodniczący Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”, Anna Skólska oraz Jerzy Smoła i Adam Lach – zastępcy przewodniczącego ZRM, Józefa Szczurek – Żelazko – Minister zdrowia, Grzegorz Wawryka – Burmistrz Brzeska, Stefan Kolawiński – Burmistrz Miasta Bochnia, Józef Mroczek - Wicestarosta Bocheński, Marek Bzdek – Wójt Gminy Bochnia, Ewelina Makowska – zastępca Wójta Gminy Bochnia, Zdzisław Kamiński – Nadleśniczy Nadleśnictwa Brzesko, Bogdan Kosturkiewicz – radny miasta Bochni, Ireneusz Sobas – przewodniczący bocheńskich struktur PiS.

Koordynator Oddziału, Agnieszka Morawiec przedstawiła program kolejnych imprez organizowanych w ramach obchodów 100.lecia Niepodległości;

Czerwiec – Turniej Tańca o Puchar Solidarności ( odpow.. Bernadeta
Chodorowska)

Wrzesień - Konkurs wiedzy o Sejmie ( odpow. Agnieszka Morawiec,
Patronat Honorowy – pani Minister Józefa Szczurek –Żelazko)

Październik – Konkurs Piosenki „ Polska wolna, niepokorna” ( odpow.
Agnieszka Morawiec,)

Ponadto z inicjatywy Wojciecha Grzeszka Region Małopolski NSZZ „Solidarność” prowadzi akcję krwiodawstwa „100 litrów na 100. Lecie Niepodległości”