Kategoria: Region
Opublikowano: 2009-09-26 02:51:59 przez system

Leki do apteki

Starostwo Powiatowe w Wieliczce informuje o prowadzonej na terenie powiatu wielickiego akcji zbierania przeterminowanych leków.

Przeterminowane lekarstwa mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi w przypadku gdy są niewłaściwie unieszkodliwiane. Wyrzucane na wysypiska śmieci zanieczyszczają szkodliwymi substancjami glebę i wody. Podobne zagrożenia pojawiają się w przypadku ich spalania w domowych paleniskach. Uwalniane są wówczas trujące substancje, które często odkładają się w organizmach i powodują szereg groźnych chorób, niekiedy śmiertelnych.

Dlatego tak ważne jest właściwe unieszkodliwianie leków. Polega ono na dwustopniowym ich spalaniu, w przystosowanych do tego specjalnych komorach, przy temperaturze spalania 1100 stopni Celsjusza. Natomiast odprowadzanie do atmosfery gazów - spalin odbywa się poprzez szereg filtrów.

Prowadzona przez Starostwo Powiatowe w Wieliczce akcja jest bezpłatna. Zadanie w całości finansowane jest z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Wieliczce.
Leki można wrzucać do oznakowanych w wytypowanych aptekach na terenie powiatu pojemników od 15 września do 15 grudnia 2009r.

Wykaz aptek, w których prowadzona jest zbiórka przeterminowanych leków:
Gmina Biskupice: "Panoramix", Trąbki (remiza OSP), tel. 012 250 63 99
Gmina Gdów: Piechura Barbara, Ignacok Marzena S.C, Gdów 313, tel. 012 251 42 44,
Apteka Prywatna Feliks Celina, Niegowić 121, tel. 012 451 34 90
Gmina Kłaj: Punkt Apteczny (przy Ośrodku Zdrowia), Kłaj 820, tel. 012 284 19 19,
Twoja Apteka S.C. Katarzyna Zębala, Joanna Janusz, Kłaj 651, tel. 012 284 11 93.
Gmina Niepołomice: "Flos" S.C., Niepołomice, ul. Bocheńska 1, tel. 012 281 19 03,
Apteka Herbut Dorota, Podłęże 4, tel. 012 281 89 93.
Gmina Wieliczka: Apteka Prywatna "Magda", Gorzków, tel. 012 250 21 96.