Kategoria: Region
Opublikowano: 2017-02-20 15:57:15 przez system

LIFE: Prężne działania na rzecz lepszego powietrza

Uchwały antysmogowe dla Krakowa i Małopolski, ekodoradcy pracujący w 55 gminach regionu, Centrum Kompetencji, w którym samorządy lokalne mogą znaleźć fachową bazę wiedzy i szkolenia, kampania informacyjna poświęcona walce ze smogiem, a także szereg lokalnych inicjatyw informacyjno-edukacyjnych skierowanych do mieszkańców naszego województwa – to tylko niektóre efekty osiągnięte dzięki realizowanemu od czerwca ubiegłego roku w Małopolsce projektowi LIFE, który ma pomóc w walce o czyste powietrze w regionie. Na jego realizację nasze województwo otrzymało z Komisji Europejskiej ok. 42 mln zł.

Kluczowym przedsięwzięciem, jakie musieliśmy wykonać w ramach projektu LIFE było utworzenie sieci ekodoradców w tych małopolskich gminach, które są naszymi partnerami w jego realizacji. Dzięki temu w regionie pracuje 60 osób. Do ich najważniejszych zadań należy wspieranie Małopolski w jeszcze skuteczniejszej walce o czyste powietrze. Dlatego właśnie u nich mieszkańcy powinni szukać informacji o wszystkich proekologicznych projektach, w tym zwłaszcza w zakresie wymiany ogrzewania na ekologiczne i spełniające wszystkie wymogi - podkreśla wicemarszałek Wojciech Kozak.

Ale ekodoradcy edukują też najmłodszych, zaszczepiając u nich troskę o środowisko, a dzięki wyposażeniu ich w specjalne kamery termowizyjne mogą skutecznie ocenić efektywność energetyczną budynków i zaproponować odpowiednią termomodernizację. Chociaż to niejedyne ich zadania, bo ekodoradcy pomagają w wielu innych proekologicznych działaniach, a także podejmują własne inicjatywy. W jeszcze skuteczniejszej pracy pomaga im utworzone dzięki projektowi LIFE Centrum Kompetencji, w którym mogą na bieżąco szkolić się w zakresie aktywizacji lokalnej społeczności, wpływu zanieczyszczenia powietrza na zdrowie i kontroli spalania odpadów. Ze specjalnie opracowanymi materiałami edukacyjnymi ekodoradcy docierają też do szkół, gdzie szkolą m.in. nauczycieli.

Projekt LIFE pozwolił też w większym stopniu zmobilizować działania antysmogowe w innych województwach. Swoje przepisy przygotowują: Mazowsze, Śląsk i Dolny Śląsk. Małopolska nawiązała też współpracę w zakresie ochrony powietrza z Czechami, Słowacją i Węgrami. Natomiast „na własnym podwórku” udało się przeprowadzić inwentaryzację emisji zanieczyszczeń w kilku tysiącach budynków. Pozwoliło to przygotować m.in. różne scenariusze walki z niską emisją. Na bieżąco aktualizowana jest też lista niskoemisyjnych pieców, które spełniają wymagane prawem normy.

Małopolskie starania na rzecz czystego powietrza wspierane są też przez odważną i rozpoznawalną kampanię medialną, której głównym celem jest uświadomienie mieszkańcom, że problem zanieczyszczonego powietrza dotyczy każdego z nas. A obecnie przed niekorzystnym wpływem smogu na nasze zdrowie nie da się ustrzec niemal w żadnym miejscu w naszym województwie.