Kategoria: Region
Opublikowano: 2015-06-11 14:31:36 przez system

Mają już zapewnione indeksy AGH

12 czerwca w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie odbędzie się uroczyste wręczenie dyplomów dla laureatów VIII olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH”.

Organizowana od ośmiu lat trzystopniowa ogólnopolska olimpiada ma na celu przede wszystkim zachęcenie młodzieży szkół ponadgimnazjalnych do nauki przedmiotów ścisłych i przyrodniczych, a tym samym do podjęcia studiów technicznych. Olimpiada jest organizowana w czterech dziedzinach, a są to: matematyka, fizyka, chemia oraz geografia z elementami geologii. Laureatami konkursu „O Diamentowy Indeks AGH” zostają uczniowie szkół średnich, którzy uzyskali minimum 70% możliwych do zdobycia punktów w finałowym etapie w ramach zawodów centralnych. Laureaci Olimpiady przyjmowani są na studia na AGH z pominięciem procedury rekrutacyjnej.

W tym roku, w gronie blisko 300 laureatów, najliczniejszą grupę stanowili maturzyści z Krakowa (47 osób), Lublina (35 osób) oraz z Tarnowa (13 osób).

– Olimpiada od lat cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Do pierwszego etapu każdego roku przystępuje ponad dwa tysiące uczestników z całej Polski. Wśród zwycięzców są młodzi ludzie z Suwałk, Szczecina, Gdańska, Przemyśla, Chełma czy z Zielonej Góry – mówi dr Jerzy Stochel, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego „Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH”.

Dodatkowo tego dnia odbędzie się wręczenie dyplomów laureatom konkursu „Zobaczyć matematykę”, którego głównym sponsorem jest firma Ericpol (www.zobaczycmatematyke.pl). Celem tego konkursu jest propagowanie matematyki za pomocą szeroko dostępnych narzędzi komputerowych, jakimi są przeglądarki internetowe i oprogramowanie niekomercyjne. Uczestnicy konkursu przygotowywali samodzielnie stronę w języku HTML z użyciem animacji typu gif, wykorzystując powszechnie dostępne programy. Dla pierwszej trójki zwycięzców oraz ich nauczycieli firma Ericpol przygotowała nagrody – laptopy, aparaty cyfrowe oraz cenny sprzęt elektroniczny.

Piątkowa uroczystość rozpocznie się o godzinie 11:00 wystąpieniami Prorektora ds. Nauki AGH prof. Zbigniewa Kąkola oraz Dyrektora Generalnego ds. Edukacji CERN-u Pana Rolfa Landuy. Spotkanie z laureatami odbędzie się na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki (budynek B-8, sala 0.10).

Szczegółowe informacje na stronie: www.diament.agh.edu.pl