Kategoria: Region
Opublikowano: 2015-09-04 13:25:49 przez system

Małopolanie nie boją się korzystać z nowinek

Małopolska jest liderem w korzystaniu z nowego elektronicznego Rejestru Stanu Cywilnego. Według danych z 30 czerwca br. na pierwszym miejscu w Polsce pod względem aktywności był Kraków z ponad 264 tys. wykonanych w systemie czynności, takich jak sporządzanie aktów urodzenia, małżeństwa czy zgonu. Kolejne małopolskie miasta, Tarnów i Nowy Sącz, uplasowały się na 14. i 16. miejscu.

Pół roku temu weszły w życie trzy nowe ustawy, które wprowadziły szereg nowych rozwiązań z zakresu spraw obywatelskich. Każda z gmin otrzymała bezpośredni dostęp do elektronicznych rejestrów centralnych - rejestru PESEL, Rejestru Dowodów Osobistych (RDO) oraz nowoutworzonego Rejestru Stanu Cywilnego (RSC). Dzięki temu rozwiązaniu dotychczasowe czasochłonne czynności administracyjne zostały zastąpione bezpośrednim, odbywającym się w czasie rzeczywistym zasilaniem rejestrów przez gminy i automatyczną wymianą danych pomiędzy rejestrami. W efekcie możliwe stało się odmiejscowienie realizacji wielu usług. Od tej pory obywatel potrzebujący np. odpisu aktu lub zaświadczenia, zmieniający nazwisko, czy po prostu składający wniosek o nowy dowód osobisty, nie jest zmuszony do podróży do urzędu w swoim miejscu zamieszkania. Może to wszystko zrobić w dowolnie wybranym, najwygodniejszym dla niego urzędzie gminy w Polsce.

Jednocześnie pojawiła się możliwość świadczenia on-line usług wcześniej niedostępnych, jak np. składanie wniosków o dowód osobisty, wymeldowanie, czy choćby wgląd we własne dane zawarte w rejestrze PESEL i Rejestrze Dowodów Osobistych.
Wszystkie małopolskie gminy rozpoczęły pracę w Systemie Rejestrów Państwowych (SRP) w obszarze ewidencji ludności i dowodów osobistych 1 marca br. Do 31 lipca br. w województwie wykonano 56 878 zameldowań lub wymeldowań, nadano 1967 nowych numerów PESEL oraz przyjęto 183 241 wniosków o wydanie dowodu osobistego. Sporządzono także 20 349 aktów urodzenia, 10711 aktów małżeństwa oraz 14 887 aktów zgonu, co plasuje Małopolskę na czołowym miejscu w kraju jeśli chodzi o korzystanie z Rejestrów Stanu Cywilnego.

Przy okazji interesująca jest informacja o najbardziej popularnych imionach nadawanych małopolskim dzieciom:
- Jakub – 417
- Julia – 388
- Zuzanna – 382
- Szymon – 382
- Antoni – 361
- Zofia- 344
- Lena- 333
- Filip- 332
- Jan – 324
- Maja – 317
- Aleksandra – 316
- Kacper – 306

Od 1 marca możemy ubiegać się o wydanie dowodu osobistego w dowolnej gminie w Polsce. Do 31 sierpnia skorzystały z tego 15 523 osoby na 213 987 wszystkich składających wnioski (około 7% klientów). Taki stan może wynikać ze zbyt małej wiedzy o takiej możliwości, ale także z faktu, że sprawy obywatelskie najczęściej załatwiamy najbliżej miejsca zamieszkania, czyli we własnej gminie. Po rozpoczęciu roku akademickiego z pewnością nastąpi wzrost składanych wniosków o dowód osobisty w ośrodkach akademickich, głównie w Krakowie.