Kategoria: Region
Opublikowano: 2009-02-04 04:31:01 przez system

Małopolska inwestycja w Kapitał Ludzki

W województwie małopolskim działają trzy Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego: w Krakowie, Tarnowie i Oświęcimiu. Regionalny Ośrodek EFS to miejsce, gdzie profesjonalni doradcy nieodpłatnie pomagają znaleźć możliwości dofinansowania projektów z PO Kapitał Ludzki oraz doradzają przy ich tworzeniu.

Informacje udzielane są przez ROEFS bezpłatnie, bezpośrednio, telefonicznie oraz mailowo.

Tarnów
ul. Sikorskiego 5/25-26
33-100 Tarnów
tel: 014 655 69 85
roefstarnow@gmail.com ul. Szlak 73a

Kraków
31-153 Kraków
ul. Szlak 73a
tel: 012 633 51 54
mistia@mistia.org.pl

Oświęcim
32-600 Oświęcim
ul. Unii Europejskiej 10
tel: 033 844 73 44
cbmz@cbmz.pl

Obecnie uruchamiany jest kolejny, czwarty ośrodek — w Nowym Sączu.