Kategoria: Region
Opublikowano: 2015-02-18 15:03:33 przez system

Małopolska liderem innowacji w walce z bezrobociem

W Małopolsce, jako pierwszej w Polsce, podpisano umowę na aktywizację osób długotrwale bezrobotnych przez podmiot niepubliczny, w oparciu o rozwiązanie przewidziane w znowelizowanej Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W ramach umowy firma Ingeus pomoże wrócić na rynek pracy tysiącu osób z powiatu bocheńskiego, nowotarskiego, krakowskiego oraz Krakowa.

Wcześniej Ingeus realizował projekt pilotażowy na terenie powiatu gorlickiego, oświęcimskiego, tarnowskiego i Nowego Sącza. Pilotaż w Małopolsce okazał się sukcesem, a jego wyniki są najlepsze spośród programów pilotażowych prowadzonych w innych regionach.

Zlecanie usług aktywizacyjnych podmiotom zewnętrznym to nowy instrument wprowadzony przez zeszłoroczną nowelizację Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeprowadziło programy pilotażowe tego rozwiązania na Mazowszu, Podkarpaciu i Dolnym Śląsku. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie zdecydował się na zrealizowanie swojego pilotażu pt. „Express do zatrudnienia – innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych”, którego operatorem była firma Ingeus. Efekty projektu małopolskiego okazały się być lepsze niż w innych regionach, gdzie były przeprowadzane pilotaże.

- Podpisanie umowy na kolejny program w Małopolsce to potwierdzenie, że nasz model pracy działa i realnie pomaga osobom długotrwale bezrobotnym. Cieszymy się, że będziemy kontynuować działania w regionie. Doświadczenie z „Expressu…” pokazuje, że Małopolska jest gotowa na innowacje, a współpraca urzędów pracy z wyspecjalizowanym operatorem przynosi pożądane efekty. Reforma, która wprowadziła to rozwiązanie jest szansą, aby więcej osób długotrwale bezrobotnych wracało szybciej do trwałego zatrudnienia. Małopolska jako pierwsza w Polsce z tej szansy skorzystała – mówi Anna Karaszewska, dyrektor generalna Ingeus.

Program aktywizacyjny polegać będzie na dokonaniu całościowej diagnozy sytuacji zawodowej klienta (osoby bezrobotnej) oraz zaprojektowaniu działań mających na celu podjęcie zatrudnienia lub działalności gospodarczej. Kolejnym krokiem jest realizacja działań aktywizacyjnych w oparciu o indywidualny plan stworzony przez doradcę i klienta. Samo doprowadzenie do zatrudnienia nie oznacza zakończenia pracy z klientem. Doradcy Ingeus wspierają swoich klientów w utrzymaniu pracy, monitorują ich losy poprzez bezpośredni i stały kontakt z klientami i ich nowymi pracodawcami.

- Utrzymanie w zatrudnieniu, a nie samo znalezienie pracy stanowi wyzwanie. „Express do zatrudnienia” potwierdza, że wspólnie z klientami, pracodawcami i urzędami prac potrafimy podołać temu zadaniu. Wspieramy naszych klientów w podejmowaniu decyzji o ich przyszłości, tak aby zatrudnienie było satysfakcjonujące. Z drugiej strony zawieramy partnerstwa z pracodawcami – definiujemy i zaspakajamy ich potrzeby kadrowe – mówi Anna Karaszewska. - Nasza rekomendacja oznacza, że kandydat jest gotowy do podjęcia tej konkretnej pracy i u tego pracodawcy, posiada odpowiedni poziom kompetencji. Nie ma miejsca na przypadkowość. Kolejną stroną relacji są publiczne służby zatrudnienia, których wachlarz usług uzupełnia nasza firma. Liczymy, że i tym razem nasza współpraca z powiatowymi urzędami pracy będzie tak dobra jak przy „Expressie…” – dodaje.