Kategoria: Region
Opublikowano: 2017-03-07 08:07:38 przez system

„Małopolska Niania” wesprze rodziców

W kwietniu w małopolskich gminach ruszy pilotażowy projekt „Małopolska Niania”. Będzie to pierwszy w Polsce program wsparcia, skierowany do pracujących rodziców najmłodszych dzieci, w ramach którego będą mogli otrzymać 1500 zł miesięcznie na zatrudnienie niani dla swoich pociech.

- Chcemy pomagać Małopolanom łączyć życie zawodowe z rodzinnym, właśnie dlatego po raz kolejny wychodzimy przed szereg i proponujemy program, którego jeszcze nikt przed nami nie realizował w takiej formule. Choć „Małopolska Niania” to projekt pionierski wierzę, że przy ścisłej współpracy z lokalnymi samorządami odniesie sukces, a mieszkańcy regionu otrzymają realną pomoc i wsparcie, którego tak potrzebują – mówił Jacek Krupa, marszałek województwa małopolskiego.

Rodziny, które wezmą udział w programie, na zatrudnienie niani przez 10 miesięcy otrzymają 1500 zł/miesiąc (niezależnie od liczby dzieci w rodzinie), z czego 1000 zł pochodzić będzie z budżetu województwa, a 500 zł pokryją środki gminy.

- Choć zatrudnienie niani jest jedną z najczęściej preferowanych przez rodziców form opieki nad małymi dziećmi, rodzice decydują się na to rozwiązanie najrzadziej, ze względu na koszty. Dzięki „Małopolskiej Niani” nie będą mieli już takich dylematów. Projekt pozwoli rodzicom bez większego stresu wrócić do pracy, co więcej, zakładamy, że wpłynie także na aktywizację osób bezrobotnych – mówi wicemarszałek Wojciech Kozak.

Rodzice sami będą mogli znaleźć i wybrać opiekuna, który zajmie się dzieckiem podczas ich nieobecności. Nianią może zostać także członek rodziny starającej się o wsparcie, z tym zastrzeżeniem, że musi to być osoba bezrobotna, która nie przekroczyła 60. roku życia – w przypadku kobiet i 65. - w przypadku mężczyzn. Warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia jest także aktywność zawodowa rodziców. O udział w programie mogą starać się wszyscy rodzice, bez względu na sytuację osobistą, także ci samotnie wychowujący dzieci oraz pozostający w związkach nieformalnych. W ramach pilotażu zatrudnionych zostanie przynajmniej 50 niań, choć liczba ta może być wyższa o ile część z nich zostanie zaangażowana w niepełnym wymiarze godzin.

O tym, kto będzie miał pierwszeństwo w otrzymaniu świadczenia, zdecydują gminy. Wsparcie łatwiej będzie jednak otrzymać rodzinom wielodzietnym, rodzinom z dzieckiem niepełnosprawnym, oraz rodzicom samotnym. Prawdopodobnie dodatkowe punkty zostaną przyznane także tym, którzy na nianie wybrali osobę bezrobotną po 50. roku życia. Gminy mogą wziąć również pod uwagę kryterium dochodowe.

Pilotaż „Małopolskiej Niani” łącznie będzie kosztować 750 tys. zł, z czego 500 tys. zł sfinansuje województwo Małopolskie, pozostałe 250 tys. dołożą samorządy. Nabór gmin do programu odbędzie się w II kwartale tego roku, natomiast pierwsze świadczenia zostaną wypłacone w drugim półroczu. Projekt w imieniu województwa koordynuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie oraz Urząd Marszałkowski UMWM.

Inicjatywa Województwa Małopolskiego jest odpowiedzią na trudne położenie w jakim znaleźli się rodzice najmłodszych dzieci w aż w 162 gminach województwa. To właśnie tam według najnowszego raportu Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego istnieje problem z zapewnieniem opieki dzieciom do lat 3. W przypadku 30 gmin sytuacja jest wyjątkowo zła i dlatego to one - jako pierwsze - mogą przystąpić do pilotażu. Do takich gmin w powiecie bocheńskim zaliczono gminę Bochnia i Nowy Wiśnicz.