Kategoria: Region
Opublikowano: 2016-04-25 22:23:53 przez system

Małopolska oazą drogowych piratów?

Podczas małopolskich działań „Prędkość” blisko 3 tys. kierujących jechało zbyt szybko, a 8 z nich straciło prawo jazdy.

Małopolska Policja po raz kolejny, w dniach 19 i 20 kwietnia, przeprowadziła działania zapobiegające nadmiernej prędkości, która jest główną przyczyną wypadków drogowych.

Podczas działań policjanci ujawnili 2918 kierowców, przekraczających prędkość. 8 z nich jechało z prędkością powyżej 50 km/h w obszarze zabudowanym, za co zostało im zatrzymane prawo jazdy.

Przekraczanie dozwolonych prędkości może być dla kierującego bardzo kosztowne, także z punktu widzenia kar finansowych. Zgodnie z tzw. „taryfikatorem”, kwoty mandatów karnych za przekroczenie dopuszczalnej prędkości wynoszą:
• do 10 km/h - do 50 zł,
• o 11-20 km/h – od 50 do 100 zł (2 punkty),
• o 21 – 30 km/h – od 100 do 200 zł (4 punkty),
• o 31 – 40 km/h – od 200 do 300 zł (6 punktów),
• o 41 – 50 km/h – od 300 do 400 zł (8 punktów).
• o 51 km/h i więcej – od 400 do 500 zł (10 punktów),

Ponadto, przypominamy, że od maja 2015 roku obowiązują zaostrzone przepisy ruchu drogowego:
• przekraczając dopuszczalną prędkość o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym kierowca straci prawo jazdy na okres 3 miesięcy;
• jeżeli w tym okresie osoba będzie kierowała pomimo wydanego zakazu, okres zatrzymania prawa jazdy zostanie wydłużony do 6 miesięcy;
• natomiast jeżeli dana osoba po raz kolejny będzie kierowała pojazdem w wydłużonym okresie zatrzymania prawa jazdy, zostaną jej cofnięte uprawienia do kierowania pojazdami.

Należy pamiętać, że prowadzenie pojazdu mechanicznego, nie stosując się do wydanej decyzji administracyjnej o cofnięciu uprawnień, jest przestępstwem z art. 180 a kk, za które m.in. grozi kara ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 2 lat.

Od czasu wprowadzenia nowych przepisów dotyczących ruchu drogowego tj. od 18 maja 2015 r. małopolska policja zatrzymała 1703 praw jazdy za przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h na obszarze zabudowanym.

Zaostrzone przepisy mają odzwierciedlenie w statystykach policyjnych, ponieważ w ciągu 3 miesięcy 2016 roku odnotowano w stosunku do roku ubiegłego 45% spadek zabitych w wypadkach, spowodowanych przez kierujących, jadących z nadmierną prędkością.