Kategoria: Region
Opublikowano: 2009-09-08 11:31:55 przez system

Małopolska pokrzywdzona przy rozdziale pieniędzy

Sposób podziału pieniędzy Narodowego Funduszu Zdrowia pomiędzy poszczególne województwa jest krzywdzący i niesprawiedliwy dla wielu z nich, w tym dla Małopolski - uznała Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego, która obradowała pod przewodnictwem Jerzego Millera, wojewody małopolskiego.

Komisja za szczególnie krzywdzące uznała wprowadzenie do algorytmu, wg którego dzielone są pieniądze, tzw. wskaźnika korygującego zależnego od wysokości dochodu na członka rodziny w województwie. Oznacza to, że oddziały Narodowego Funduszu Zdrowia w województwach uboższych (gdzie dochód jest niższy) dostaną mniej pieniędzy.

  • Założenie, że koszty świadczeń medycznych są zróżnicowane w poszczególnych województwach, jest błędne. Ceny podstawowych produktów, takich jak np. punkty za hospitalizację czy hemodializy, są w zasadzie ujednolicone w skali kraju. Niższy dochód w regionie nie oznacza wcale, że koszty usług medycznych są niższe. Ceny leków, sprzętu, jego amortyzacji są podobne w całej Polsce, a stawki za pracę lekarzy bywają często nawet wyższe w mniejszych ośrodkach, gdzie konkurencja jest niewielka - podkreślają członkowie komisji w swoim oświadczeniu.

Jak obliczyli, Małopolska z powodu takiego podziału pieniędzy NFZ może stracić w roku 2010 nawet 120 milionów złotych. Taka kwota odpowiada rocznemu budżetowi nawet trzech szpitali powiatowych.

Członkowie WKDS w Krakowie wypracowali stanowisko, które przekazane zostało Jolancie Fedak, Minister Pracy i Polityki Społecznej.
Posiedzenia Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego zwoływane są przez wojewodę małopolskiego w celu omówienia istotnych spraw społecznych. W ostatnich obradach wzięli udział m.in. Anna Czech, prezes Małopolskiego Związku Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej, Jerzy Friediger, przewodniczący Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie, Urszula Sanak, dyrektor Departamentu Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego, a także przedstawiciel konfederacji zrzeszających pracodawców oraz przedstawiciele związków zawodowych.